Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension E

Từ điển mở Wiktionary
⟵ CJK Unified Ideographs Extension D

CJK Unified Ideographs Extension E

CJK Unified Ideographs Extension F ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension E” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+2B820 đến U+2CEAF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).