Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Combining Diacritical Marks

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Spacing Modifier Letters

Combining Diacritical Marks

Greek and Coptic ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Combining Diacritical Marks” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+0300 đến U+036F. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Mn (Nonspacing Mark). and thuộc hệ chữ Zinh (Inherited).

Xem thêm:

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+0300 (768) ◌̀ COMBINING GRAVE ACCENT
U+0301 (769) ◌́ COMBINING ACUTE ACCENT
U+0302 (770) ◌̂ COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT
U+0303 (771) ◌̃ COMBINING TILDE
U+0304 (772) ◌̄ COMBINING MACRON
U+0305 (773) ◌̅ COMBINING OVERLINE
U+0306 (774) ◌̆ COMBINING BREVE
U+0307 (775) ◌̇ COMBINING DOT ABOVE
U+0308 (776) ◌̈ COMBINING DIAERESIS
U+0309 (777) ◌̉ COMBINING HOOK ABOVE
U+030A (778) ◌̊ COMBINING RING ABOVE
U+030B (779) ◌̋ COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT
U+030C (780) ◌̌ COMBINING CARON
U+030D (781) ◌̍ COMBINING VERTICAL LINE ABOVE
U+030E (782) ◌̎ COMBINING DOUBLE VERTICAL LINE ABOVE
U+030F (783) ◌̏ COMBINING DOUBLE GRAVE ACCENT
U+0310 (784) ◌̐ COMBINING CANDRABINDU
U+0311 (785) ◌̑ COMBINING INVERTED BREVE
U+0312 (786) ◌̒ COMBINING TURNED COMMA ABOVE
U+0313 (787) ◌̓ COMBINING COMMA ABOVE
U+0314 (788) ◌̔ COMBINING REVERSED COMMA ABOVE
U+0315 (789) ◌̕ COMBINING COMMA ABOVE RIGHT
U+0316 (790) ◌̖ COMBINING GRAVE ACCENT BELOW
U+0317 (791) ◌̗ COMBINING ACUTE ACCENT BELOW
U+0318 (792) ◌̘ COMBINING LEFT TACK BELOW
U+0319 (793) ◌̙ COMBINING RIGHT TACK BELOW
U+031A (794) ◌̚ COMBINING LEFT ANGLE ABOVE
U+031B (795) ◌̛ COMBINING HORN
U+031C (796) ◌̜ COMBINING LEFT HALF RING BELOW
U+031D (797) ◌̝ COMBINING UP TACK BELOW
U+031E (798) ◌̞ COMBINING DOWN TACK BELOW
U+031F (799) ◌̟ COMBINING PLUS SIGN BELOW
U+0320 (800) ◌̠ COMBINING MINUS SIGN BELOW
U+0321 (801) ◌̡ COMBINING PALATALIZED HOOK BELOW
U+0322 (802) ◌̢ COMBINING RETROFLEX HOOK BELOW
U+0323 (803) ◌̣ COMBINING DOT BELOW
U+0324 (804) ◌̤ COMBINING DIAERESIS BELOW
U+0325 (805) ◌̥ COMBINING RING BELOW
U+0326 (806) ◌̦ COMBINING COMMA BELOW
U+0327 (807) ◌̧ COMBINING CEDILLA
U+0328 (808) ◌̨ COMBINING OGONEK
U+0329 (809) ◌̩ COMBINING VERTICAL LINE BELOW
U+032A (810) ◌̪ COMBINING BRIDGE BELOW
U+032B (811) ◌̫ COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW
U+032C (812) ◌̬ COMBINING CARON BELOW
U+032D (813) ◌̭ COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT BELOW
U+032E (814) ◌̮ COMBINING BREVE BELOW
U+032F (815) ◌̯ COMBINING INVERTED BREVE BELOW
U+0330 (816) ◌̰ COMBINING TILDE BELOW
U+0331 (817) ◌̱ COMBINING MACRON BELOW
U+0332 (818) ◌̲ COMBINING LOW LINE
U+0333 (819) ◌̳ COMBINING DOUBLE LOW LINE
U+0334 (820) ◌̴ COMBINING TILDE OVERLAY
U+0335 (821) ◌̵ COMBINING SHORT STROKE OVERLAY
U+0336 (822) ◌̶ COMBINING LONG STROKE OVERLAY
U+0337 (823) ◌̷ COMBINING SHORT SOLIDUS OVERLAY
U+0338 (824) ◌̸ COMBINING LONG SOLIDUS OVERLAY
U+0339 (825) ◌̹ COMBINING RIGHT HALF RING BELOW
U+033A (826) ◌̺ COMBINING INVERTED BRIDGE BELOW
U+033B (827) ◌̻ COMBINING SQUARE BELOW
U+033C (828) ◌̼ COMBINING SEAGULL BELOW
U+033D (829) ◌̽ COMBINING X ABOVE
U+033E (830) ◌̾ COMBINING VERTICAL TILDE
U+033F (831) ◌̿ COMBINING DOUBLE OVERLINE
U+0340 (832) ◌̀ COMBINING GRAVE TONE MARK
U+0341 (833) ◌́ COMBINING ACUTE TONE MARK
U+0342 (834) ◌͂ COMBINING GREEK PERISPOMENI
U+0343 (835) ◌̓ COMBINING GREEK KORONIS
U+0344 (836) ◌̈́ COMBINING GREEK DIALYTIKA TONOS
U+0345 (837) ◌ͅ COMBINING GREEK YPOGEGRAMMENI
U+0346 (838) ◌͆ COMBINING BRIDGE ABOVE
U+0347 (839) ◌͇ COMBINING EQUALS SIGN BELOW
U+0348 (840) ◌͈ COMBINING DOUBLE VERTICAL LINE BELOW
U+0349 (841) ◌͉ COMBINING LEFT ANGLE BELOW
U+034A (842) ◌͊ COMBINING NOT TILDE ABOVE
U+034B (843) ◌͋ COMBINING HOMOTHETIC ABOVE
U+034C (844) ◌͌ COMBINING ALMOST EQUAL TO ABOVE
U+034D (845) ◌͍ COMBINING LEFT RIGHT ARROW BELOW
U+034E (846) ◌͎ COMBINING UPWARDS ARROW BELOW
U+034F (847) ͏ COMBINING GRAPHEME JOINER (CGJ)
U+0350 (848) ◌͐ COMBINING RIGHT ARROWHEAD ABOVE
U+0351 (849) ◌͑ COMBINING LEFT HALF RING ABOVE
U+0352 (850) ◌͒ COMBINING FERMATA
U+0353 (851) ◌͓ COMBINING X BELOW
U+0354 (852) ◌͔ COMBINING LEFT ARROWHEAD BELOW
U+0355 (853) ◌͕ COMBINING RIGHT ARROWHEAD BELOW
U+0356 (854) ◌͖ COMBINING RIGHT ARROWHEAD AND UP ARROWHEAD BELOW
U+0357 (855) ◌͗ COMBINING RIGHT HALF RING ABOVE
U+0358 (856) ◌͘ COMBINING DOT ABOVE RIGHT
U+0359 (857) ◌͙ COMBINING ASTERISK BELOW
U+035A (858) ◌͚ COMBINING DOUBLE RING BELOW
U+035B (859) ◌͛ COMBINING ZIGZAG ABOVE
U+035C (860) ◌͜ COMBINING DOUBLE BREVE BELOW
U+035D (861) ◌͝ COMBINING DOUBLE BREVE
U+035E (862) ◌͞ COMBINING DOUBLE MACRON
U+035F (863) ◌͟ COMBINING DOUBLE MACRON BELOW
U+0360 (864) ◌͠ COMBINING DOUBLE TILDE
U+0361 (865) ◌͡ COMBINING DOUBLE INVERTED BREVE
U+0362 (866) ◌͢ COMBINING DOUBLE RIGHTWARDS ARROW BELOW
U+0363 (867) ◌ͣ COMBINING LATIN SMALL LETTER A
U+0364 (868) ◌ͤ COMBINING LATIN SMALL LETTER E
U+0365 (869) ◌ͥ COMBINING LATIN SMALL LETTER I
U+0366 (870) ◌ͦ COMBINING LATIN SMALL LETTER O
U+0367 (871) ◌ͧ COMBINING LATIN SMALL LETTER U
U+0368 (872) ◌ͨ COMBINING LATIN SMALL LETTER C
U+0369 (873) ◌ͩ COMBINING LATIN SMALL LETTER D
U+036A (874) ◌ͪ COMBINING LATIN SMALL LETTER H
U+036B (875) ◌ͫ COMBINING LATIN SMALL LETTER M
U+036C (876) ◌ͬ COMBINING LATIN SMALL LETTER R
U+036D (877) ◌ͭ COMBINING LATIN SMALL LETTER T
U+036E (878) ◌ͮ COMBINING LATIN SMALL LETTER V
U+036F (879) ◌ͯ COMBINING LATIN SMALL LETTER X