Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Supplementary Private Use Area-A

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Variation Selectors Supplement

Supplementary Private Use Area-A

Supplementary Private Use Area-B ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Supplementary Private Use Area-A” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+F0000 đến U+FFFFF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Co (Private Use)..

Khối này không chứa ký tự nào và chúng chỉ có thể sử dụng được trong các phần mềm riêng.