Thành viên:Nguyên Hưng Trần/ell-decl-doc

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu bảng biến tố cho những danh từ tiếng Hy Lạp có biến cách như {{{1}}}. Các ví dụ khác có thể được tìm thấy trong [[:Thể loại:Danh từ tiếng Hy Lạp có biến cách như '{{{1}}}']].

Cú pháp {{{2}}} xuất ra bảng:

{{{3}}}

Danh sách đầy đủ của bản mẫu bảng biến cách khác với một dấu hiệu ngắn gọn của việc sử dụng có thể tìm thấy tại Wiktionary:Bản mẫu bảng biến tố danh từ tiếng Hy Lạp.