Thành viên:Nguyên Hưng Trần

Từ điển mở Wiktionary

“ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν”.
Mọi quốc gia đều là một loại quan hệ đối tác như chúng ta thấy, được hình thành nhằm hướng tới một số lợi ích tốt đẹp. – Aristot. Pol. - 1252a

<> 10:21:51 PM – 05 tháng 12, 2023 <>

***<<-Welcome!->>***

Kế hoạch

  • Di chuyển các mục từ bên enwikt sang đây. (Wiktionary tiếng Việt rất ít mục từ, nên phải thêm hết tất cả như bên en)

Các trang con

Các mục từ đã tạo
Danh sách ký hiệu viết tắt (một số là theo định nghĩa của từ điển, còn lại tự dịch ra)
Bảng chữ cái Kâte

Các mốc sửa đổi

1
Ngày 8 tháng 7 năm 2022

10
Ngày 9 tháng 7 năm 2022

100
Ngày 24 tháng 7 năm 2022

1000
Ngày 2 tháng 10 năm 2022

10000
???

100000
???

???

  • 29-7-2023: ngày làm việc một mình (trừ IP) tại Wiktionary tiếng Việt.
  • 2 trang với tóm lược "#mục_từ_mới" hoặc "Mục từ mới" khi đang mở rộng mục từ đã tạo.