Thành viên:Trần Thế Trung

Từ điển mở Wiktionary
Wiktionary:Ngôn ngữ sử dụng
vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
fr-2 Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau moyen en français.
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ hay hệ chữ viết

Giới thiệu

Việc làm/To do

  • Đặc biệt:Allmessages công việc Việt hóa giao diện của người quản lý.
  • Sửa lại các hình mà PiedBot tự động cho vào các mục từ không hợp/Corrections for image addition by PiedBot.
  • Thêm chia động từ tiếng Pháp/Conjugation for French verbs

Vietnamese variation on spelling

Today, there are 2 styles of spelling in Vietnamese, one is "old", the other "new". The "old" style is based on "symmetry", while the "new" is based on a theory of pronunciation.

Example : hòa is exactly equivalent to hoà, where "hòa" is the "old" style, "hoà" the new style.

Here is an attemp to list all cases where the two styles are differently spelled.

Old New
òa, óa, ỏa, õa, ọa oà, oá, oả, oã, oạ
òe, óe, ỏe, õe, ọe oè, oé, oẻ, oẽ, oẹ
ùy, úy, ủy, ũy, ụy uỳ, uý, uỷ, uỹ, uỵ

Also, "i" and "y" can be interchanged, if they are used at the end of the base word and there is only a consonant right in front of them. E.g. "lí" = "lý".

Liên kết