Bước tới nội dung

Thảo luận:IM

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary
Bình luận mới nhất: 18 năm trước bởi Trần Thế Trung trong đề tài Đã trộn

Có nên liên kết đến hai trang tham khảo về IM trên wikipedia.org hay không? http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B2_chuy%E1%BB%87n_tr%E1%BB%B1c_tuy%E1%BA%BFn http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging

Tạm thời không cần do ấn vào chữ IM trong ô "Quyển Wikipedia cũng có" thì cũng được đưa tới bài tiếng Việt ở Wikipedia (và sau đó nếu muốn đọc tiếng nước ngoài, ví dụ tiếng Anh, thì ấn vào liên kết ngôn ngữ tương ứng). Trần Thế Trung 15:13, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời

Đã trộn[sửa]

Đã trộn các đóng góp của Clytie sang w:IM.Trần Thế Trung 15:59, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời