Thảo luận:bát ngát

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary

Không tìm thấy câu thơ nào của tác giả HCận (có khả năng là w:Huy Cận) giống như câu trong mục từ, mà chỉ có một bài thơ đăng trên diễn đàn dưới tên Mắt Huyền. Kiến nghị thay bằng một ví dụ khác. Faragona (thảo luận) 07:23, ngày 14 tháng 9 năm 2015 (UTC)[trả lời]