Thảo luận:cao

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary
  • Thắc mắc: từ trái nghĩa của từ "cao" là từ "hạ"? Không biết trong từ điển Tiếng Việt (bản in) có như vậy không? Còn thông thường người ta hay nói: Cao >< Thấp. --Nguyễn Thế Phúc 05:50, ngày 18 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]