Thảo luận:hồ

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hồ, theo nghĩa ngoại động từ, chỉ hành động tráng một lớp keo, nhựa, tinh bột lên một vật liệu giấy, vải gì đó (starch) thì sao? Newone 07:59, ngày 8 tháng 8 năm 2007 (UTC)