Thảo luận:loài người

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Câu bằng chữ ngảcon người là một động vật bật cao , được sinh ra được sống cho đến hết .