Thảo luận:nghề nghiệp

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary

nghề nghiệp hay nghệ nghiệp: công việc, việc làm chính, là công cụ để kiếm sống của con người.