Bước tới nội dung

Thảo luận:phù hợp

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary
Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Mrbomb

xin kiến giải một cách hiểu khác của từ phù hợp. Phù là cái vật làm tin. Xưa, khi vua giao quyền cho ai, thường là quyền nắm giữ quân đội( binh phù) thì dùng một vật bằng gỗ(phù) bẻ làm đôi. Vua giữ một nủa, người kia giữ một nửa. Khi vua cử người khác đến thay thì cho mang nửa cái phù này, đem ghép với nửa cái phù của người đương nắm quyền, nếu thấy khớp nhau thì đúng. Vì xưa, người nắm giữ binh quyền rất quan trọng, nên phải làm thế để để phòng bất trắc. Có chuyện, Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ sai người trộm phù của vua để đi nắm binh quyền. Phải chăng, đây chính là nguồn gốc sinh ra từ "phù hợp"Mrbomb (thảo luận) 17:04, ngày 19 tháng 5 năm 2009 (UTC)Trả lời