Thảo luận:tự tin

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary

Tự tin là một khái niệm trừu tượng, khó có thể định nghĩa chính xác thế nào là tự tin!