Thảo luận:template

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tôi thấy chúng ta dịch "template" là "mẫu" là phù hợp. Cũng có thể dịch "template" là "định dạng". Tôi e rằng chúng ta dịch "template" là "tiêu bản" sẽ thiếu chính xác.

Từ "template" thường được dùng trong các nghĩa sau:

 1. a pattern made of metal, plastic or paper, which is used for making many copies of a shape or to help cut material accurately
 2. a system that helps you arrange information on a computer screen

(xin xem http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=81858&dict=CALD)

Từ "tiêu bản" là một từ Hán Việt, được dùng để chỉ một vật phải có đồng thời hai yếu tố:

 1. còn giữ nguyên dạng 
 2. dùng để nghiên cứu.

Ví dụ: tiêu bản thực vật, tiêu bản khoáng sản.

Trong từ "tiêu bản", chữ "tiêu" có nghĩa là cái nêu, là nêu ra cho mọi người thấy; chữ "bản" có nghĩa là gốc đầu mọi việc.

Xem thế, từ "tiêu bản" không tương ứng với cách dùng nào trong hai cách dùng của từ "template". Mục đích sử dụng của một "template" và một "tiêu bản" là rất khác nhau.

Mong các bạn nghiên cứu lại.

P.Q.T