Thảo luận:titlebar

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary
Bình luận mới nhất: 18 năm trước bởi Trần Thế Trung

/me sử dụng cụm từ « Thanh tựa đề », hoặc « Thanh tựa » cho chỗ nhỏ (cái nút v.v.).

Vì nhiều chuỗi dịch cần thiết bản dịch ngắn, /me khuyên dùng « Thanh tựa ».

Clytie

Đồng ý.Trần Thế Trung 07:22, ngày 12 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời