Thảo luận:titlebar

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

/me sử dụng cụm từ « Thanh tựa đề », hoặc « Thanh tựa » cho chỗ nhỏ (cái nút v.v.).

Vì nhiều chuỗi dịch cần thiết bản dịch ngắn, /me khuyên dùng « Thanh tựa ».

Clytie

Đồng ý.Trần Thế Trung 07:22, ngày 12 tháng 3 năm 2006 (UTC)