Bước tới nội dung

Thảo luận Bản mẫu:etym-from

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary
Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Mxn trong đề tài Cú pháp mới

Cú pháp mới[sửa]

Cú pháp của bản mẫu này có vẻ khủng khiếp, có lẽ chỉ có tôi sử dụng nó vì nó phức tạp và khó hiểu quá. Vì phần mềm mới có khả năng xử lý chuỗi trong Lua, tôi đang nghĩ đến việc viết lại bản mẫu này để có một cú pháp đơn giản hơn. Với cú pháp này, từ nguyên trong mục từ the:

{{etym-from
| lang = enm | from = {{etym-from
 | lang = ang | term = þy | lterm = þȳ | meaning = nhờ đó, bởi đó | from = {{etym-from
 | type = ban đầu công cụ cách của các đại từ chỉ định | term = se | lterm = sē | meaning = này {{m}}
 | 2 term = þæt | 2 meaning = này {{n}} | 2 from = {{etym-from
  | lang = gem-proto | attested = 0 | term = þiō
  | 2 attested = 0 | 2 term = þuī | 2 meaning = do đó | 2 from = {{etym-from
  | lang = ine-proto | attested = 0 | term = toi | from = {{etym-from
   | type = công cụ cách của các đại từ chỉ định | attested = 0 | term = to-
   | 2 attested = 0 | 2 term = só
   | 3 attested = 0 | 3 term = tód
   }}
  }}
  }}
 }}
 }}
}}

sẽ trở thành:

{{etym|1=
[[enm:]]
 [[ang:þy|þȳ]] = nhờ đó, bởi đó
 ban đầu công cụ cách của các đại từ chỉ định [[se|sē]] = này {{m}}
 [[þæt]] = này {{n}}
  [[gem-proto:*þiō]]
  [[*þuī]] = do đó
  [[ine-proto:*toi]]
   công cụ cách của các đại từ chỉ định [[*to-]]
   [[*só]]
   [[*tód]]
}}

Mong là cả máy tính cả người dùng đều sẽ đọc đuọc cú pháp của bản mẫu này.

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 11:55, ngày 21 tháng 2 năm 2013 (UTC)Trả lời