Thảo luận Thành viên:mxn

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search
Thảo luận Thành viên:MxnThảo luận Thành viên:Mxn/2013Thảo luận Thành viên:Mxn/2012Thảo luận Thành viên:Mxn/2011Thảo luận Thành viên:Mxn/2010Thảo luận Thành viên:Mxn/2009Thảo luận Thành viên:Mxn/2008Thảo luận Thành viên:Mxn/2007Thảo luận Thành viên:Mxn/2006Thảo luận Thành viên:Mxn/2005Thảo luận Thành viên:Mxn/2004

Để được trả lời nhanh hơn, xin hãy nhắn tin cho cộng đồng wiki tại phòng thảo luận, bàn giúp đỡ sử dụng Wiktionary, hay bàn tham khảo.

Question[sửa]

Let say if I change my user name in Vietnamese Wikipedia let just say to Trongphu1 then would my user name in English Wikipedia remains as Trongphu or it also changes into Trongphu1?Trongphu (thảo luận) 00:38, ngày 5 tháng 1 năm 2014 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Trongphu.

Wikivoyage[sửa]

Why there is no Vietnamese keyboard in Wikivoyage?Trongphu (thảo luận) 01:18, ngày 20 tháng 1 năm 2014 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Trongphu.

Nhờ[sửa]

Mình muốn đổi tên Trongphu thành Nguyentrongphu tại đây.Trongphu (thảo luận) 10:37, ngày 20 tháng 1 năm 2014 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Cách phát âm[sửa]

I don't understand why user Fort123 keeps asking all those pronunciation questions? What is that for? Is it just for fun or is there a real purpose behind it?Nguyentrongphu (thảo luận) 21:03, ngày 15 tháng 2 năm 2014 (UTC)

Mới đầu người này muốn chứng minh những ý kiến của họ về cách phát âm tiếng Pháp và tiếng Anh. Những người bảo quản các bảng phiên âm bên Wikipedia tiếng Anh và Wiktionary tiếng Pháp hay tranh cãi với họ và một số tài khoản đã bị cấm toàn cục. Tôi chưa bao giờ cấm họ bên đây vì họ chưa làm hư nát nội dung đến nỗi tại đây, nhưng nếu họ cứ tiếp tục quấy rầy người ta thì có thể cũng có căn cứ để cấm tại đây. Đề nghị bạn cho biết rằng bạn không hoan nghênh các câu hỏi này; nếu không được thì cảnh báo nhè nhẹ; nếu vẫn không được thì với nghĩ đến cấm. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:46, ngày 16 tháng 2 năm 2014 (UTC)
À chắc không sao đâu. Dù dì thì cậu ta vẫn chưa làm gì tổn thất đến Wiktionary. Nếu cậu ta có sửa đổi gì có hại đến Wiktionary ta thì mình sẽ cấm. Chắc mình sẽ làm ngơ những cậu hỏi của cậu ta vì nó chả phục vụ gì đến lợi ích của Wiktionary.Nguyentrongphu (thảo luận) 21:46, ngày 16 tháng 2 năm 2014 (UTC)
Ngày 28 tháng 2, cậu Fort123 sửa các bài như enquete, neige, treize, secondaire. Mình không biết là cậu ta sửa đúng hay sai. Cậu xem thử, có gì sai thì lùi lại rồi cảnh báo cậu ta. Nếu tiếp tục sửa đổi sai 2 lần nữa thì cấm luôn.Nguyentrongphu (thảo luận) 00:31, ngày 1 tháng 3 năm 2014 (UTC)
Cái khổ là Fort cứ muốn phiên âm một cách tuyệt đối, toàn cầu, nhưng thực sự không có bảng chữ cái nào có khả năng phiên âm để cho mỗi chữ chỉ có một cách đọc chặt chẽ. Họ cũng muốn lạm dụng chữ quốc ngữ để phiên âm tiếng Anh, Pháp một cách rất chặt chẽ, rất phức tạp, rồi hỏi tại sao người ta không phiên âm như vậy.
Rất tiếc là tôi chưa biết rõ về những dấu IPA được sử dụng để phiên âm tiếng Pháp, nên tôi không chắc chắn các thay đổi này có đúng hay không. Nhưng các thay đổi này chắc không sai hẳn. Họ cũng thực hiện các thay đổi tương tự bên Wiktionary tiếng Pháp mà chưa có ai lùi lại.
 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:34, ngày 2 tháng 3 năm 2014 (UTC)

Request for username change : Hosiryuhosi -> Rxy[sửa]

Hello. Could you please change my username?

  • Current username: Hosiryuhosi
  • Target username: Rxy
  • Reason: I want to change my current username to short username at WMF wikis globally. Note: Global account "Rxy" is my account (confirm). I'm sorry for request to here. I can't find request page. Thanks. --Hosiryuhosi (thảo luận) 08:01, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)
See Thảo luận Thành viên:Rxy and 利用者‐会話:Hosiryuhosi at the Japanese Wikipedia.

Template có vấn đề[sửa]

Nhờ bạn có gì sửa dùm trong những bài này 驍‎, , . Cảm ơn!Nguyentrongphu (thảo luận) 06:08, ngày 24 tháng 8 năm 2014 (UTC)

cảm ơn/cám ơn[sửa]

Xin chào, người miền Bắc nói cảm ơn, cũng miền Nam nói cám ơn ? Fort123 (thảo luận) 16:20, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Cám ơn là tiêu chuẩn ? Fort123 (thảo luận) 15:44, ngày 26 tháng 8 năm 2014 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Fort123.

An important message about renaming users[sửa]

Dear Mxn, My aplogies for writing in English. Please translate or have this translated for you if it will help. I am cross-posting this message to many places to make sure everyone who is a Wikimedia Foundation project bureaucrat receives a copy. If you are a bureaucrat on more than one wiki, you will receive this message on each wiki where you are a bureaucrat.

As you may have seen, work to perform the Wikimedia cluster-wide single-user login finalisation (SUL finalisation) is taking place. This may potentially effect your work as a local bureaucrat, so please read this message carefully.

Why is this happening? As currently stated at the global rename policy, a global account is a name linked to a single user across all Wikimedia wikis, with local accounts unified into a global collection. Previously, the only way to rename a unified user was to individually rename every local account. This was an extremely difficult and time-consuming task, both for stewards and for the users who had to initiate discussions with local bureaucrats (who perform local renames to date) on every wiki with available bureaucrats. The process took a very long time, since it's difficult to coordinate crosswiki renames among the projects and bureaucrats involved in individual projects.

The SUL finalisation will be taking place in stages, and one of the first stages will be to turn off Special:RenameUser locally. This needs to be done as soon as possible, on advice and input from Stewards and engineers for the project, so that no more accounts that are unified globally are broken by a local rename to usurp the global account name. Once this is done, the process of global name unification can begin. The date that has been chosen to turn off local renaming and shift over to entirely global renaming is 15 September 2014, or three weeks time from now. In place of local renames is a new tool, hosted on Meta, that allows for global renames on all wikis where the name is not registered will be deployed.

Your help is greatly needed during this process and going forward in the future if, as a bureaucrat, renaming users is something that you do or have an interest in participating in. The Wikimedia Stewards have set up, and are in charge of, a new community usergroup on Meta in order to share knowledge and work together on renaming accounts globally, called Global renamers. Stewards are in the process of creating documentation to help global renamers to get used to and learn more about global accounts and tools and Meta in general as well as the application format. As transparency is a valuable thing in our movement, the Stewards would like to have at least a brief public application period. If you are an experienced renamer as a local bureaucrat, the process of becoming a part of this group could take as little as 24 hours to complete. You, as a bureaucrat, should be able to apply for the global renamer right on Meta by the requests for global permissions page on 1 September, a week from now.

In the meantime please update your local page where users request renames to reflect this move to global renaming, and if there is a rename request and the user has edited more than one wiki with the name, please send them to the request page for a global rename.

Stewards greatly appreciate the trust local communities have in you and want to make this transition as easy as possible so that the two groups can start working together to ensure everyone has a unique login identity across Wikimedia projects. Completing this project will allow for long-desired universal tools like a global watchlist, global notifications and many, many more features to make work easier.

If you have any questions, comments or concerns about the SUL finalisation, read over the Help:Unified login page on Meta and leave a note on the talk page there, or on the talk page for global renamers. You can also contact me on my talk page on meta if you would like. I'm working as a bridge between Wikimedia Foundation Engineering and Product Development, Wikimedia Stewards, and you to assure that SUL finalisation goes as smoothly as possible; this is a community-driven process and I encourage you to work with the Stewards for our communities.

Thank you for your time. -- Keegan (WMF) talk 18:24, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Tải tập tin lên, Trình thuật sĩ tải lên?[sửa]

Wikimedia Commons logo

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 19:22, ngày 18 tháng 9 năm 2014 (UTC)

tóc so-le[sửa]

Hello, the word tóc so-le is derived from which language ? Fort123 (thảo luận) 01:52, ngày 28 tháng 9 năm 2014 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Fort123.

Automatically login[sửa]

When I log-in into Vi-Wiktionary, then I move to let say Vi-Wikipedia then it automatically log-in me into that also. Is there a way that keep me log-in only in 1 specific wiki project? What I want is, if I log-in in a specific wiki project, when I move to another one, I won't be automatically log-in into another one. Thanks!Nguyentrongphu (thảo luận) 00:19, ngày 6 tháng 10 năm 2014 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Popup is broken[sửa]

When I use popup then click on "tác vụ" then click on "lần sửa gần nhất", it doesn't show me the most recent edit. It shows me the same edit every time no matter what articles I hover my mouse over at the page thay đổi gần đây. What's going on?Nguyentrongphu (thảo luận) 21:46, ngày 24 tháng 10 năm 2014 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.
The URL is right, but it doesn't show up right in the popup.Nguyentrongphu (thảo luận) 17:49, ngày 27 tháng 10 năm 2014 (UTC)
I see this same thing every time I hover over "lần sửa gần nhất" of any entry
When is this problem going to be fixed? This is annoying. Thanks!Nguyentrongphu (thảo luận) 19:36, ngày 31 tháng 10 năm 2014 (UTC)
Why is the problem not fixed yet? Thanks!Nguyentrongphu (thảo luận) 07:09, ngày 15 tháng 11 năm 2014 (UTC)
Now, I can't even see the popup lol...Nguyentrongphu (thảo luận) 18:50, ngày 15 tháng 11 năm 2014 (UTC)

Watch out to Thành viên:Fête[sửa]

Hi ! He is global blocked because wikidisruption, harassment, and false informations insertions. Now he still try to contribute via IP. [1] You should be very careful from all changes from 162.X.X.X IP and others from Canada and contributing on French section. V!v£ l@ Rosière /Cằn nhằn…/ 08:15, ngày 20 tháng 11 năm 2014 (UTC)

Thank you so much.[sửa]

I have to say, I congratulate you, for all of the lemma forms you have made out of my non-lemma entries. Thank you so much for this. It actually means a lot to me. (: I will add more non-lemma forms then. (: I'm sorry that I do not speak Vietnamese, so I do not believe I can create these myself. But thanks for your hard work. I really appreciate it. Ready Steady Yeti (thảo luận) 23:35, ngày 8 tháng 12 năm 2014 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Ready Steady Yeti.
Mục từ cần viết có lỗi "Lỗi Lua trong Mô_đun:Mục_từ_cần_viết tại dòng 9: attempt to index a nil value." Có gì nhờ bạn xem sửa dùm. Cảm ơn.Nguyentrongphu (thảo luận) 09:55, ngày 21 tháng 12 năm 2014 (UTC)

JAnDbot[sửa]

How to hide global bot edits such as JAnDbot's edits in "thay đổi gần đây"? Thanks!Nguyentrongphu (thảo luận) 04:21, ngày 4 tháng 1 năm 2015 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Cách trình bày[sửa]

Cách trình bày của bạn thì ai mà nhận ra là "Định nghĩa" hay "giải thích từ ngữ". Mxn bạn trình bày theo kiểu "phương Tây" thì sao được.
Mong bạn suy xét cho.
Dongvansin (thảo luận) 13:19, ngày 15 tháng 1 năm 2015 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Dongvansin.

Chính tả[sửa]

bạn đừng chỉ mình cách "viết Hoa" dùm.

Võ danh từ[sửa]

"Võ" nào chả là võ danh từ mà phải đổi đi. Võ bản thân nó đã là danh từ rồi.
"Mặt võ" cũng là võ danh từ chứ làm gì có tính từ. mặt là tính từ thì có lý hơn
Trang "Khí công" viết thì chịu trách nhiệm chuyện viết của mình đi, luyện khí công mà "tự giác ngộ" kiểm duyệt cũng chịu trách nhiệm luôn đi. Khí công viết chung với "luyện võ".
Cứ trình bày theo kiểu quy chuẩn như vậy rồi để tổng hợp luôn đi. Rồi sẽ thấy. Dongvansin (thảo luận) 00:35, ngày 16 tháng 1 năm 2015 (UTC)

IPA[sửa]

Cái IPA này viết sao không viết luôn các tỉnh "từ Bắc đến Nam" viết cái kiểu phân biệt vùng miền.

Is there a wiktionary policy that limits the amount of example sentences per definition? The new member wrote too many examples per definition, which I think is very redundant and unnecessary.Nguyentrongphu (thảo luận) 04:12, ngày 24 tháng 1 năm 2015 (UTC) Oh Sorry man! the law of the wiki, oh yeah, I know know. sorry seem to be the hardest word.(Elton John)

Names of Wikimedia Languages[sửa]

Dear Mxn,

we are initiating a long needed action - we would like to translate names of all Wikimedia languages to all Wikimedia languages in the next two months. We have noticed that you are very active on Wiktionary and that is the reason why we are taking liberty to contact you.

We hope that you would be interesting to help us in our endeavor - To make this action easier we have already prepared the list of all Wikimedia languages, and for each language we have already prepared the page with existing and missing translations. So when you go to the page for your language you would have two tasks - to check whether existing translations are OK and to fill in the missing one. The more detailed instruction are on the language page.

What are the benefits of this work?

  • We believe it is about time to have all Wikimedia languages translated to all Wikimedia languages :)
  • Translated languages will be parsed into Wiktionary and the resulting number of Wiktionary entries will be significant for each language. That could significantly increase the number of entries for less developed Wiktionaries, and improve the quality of entries in general.
  • Wikidata - this would be great contribution to Wikidata.
  • All other projects could benefit from this list (Wiki Travel :)), as we believe that certain amount of terms has to be properly translated to all languages.

We are gathered around the project Wiktionary Meets Matica Srpska and we hope that you would be interesting in working with us! If you have any questions you can ask them on the Names of Wikimedia languages discussion page or via personal emails.

Important notice: The data are licensed under CC0, as they should be incorporated into Wikidata at the end of the process.

If you don’t want to receive future announcement about the project, please leave a note on discussion page.

Thank you and looking forward to hear from you!

Interglider.org team

Godzzzilica (thảo luận) 13:32, ngày 23 tháng 4 năm 2015 (UTC)

Thay đổi gần đây question[sửa]

I can only see the most 500 recent edits in "thay đổi gần đây." What if I want to see more than that? How can I do it? Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 23:35, ngày 14 tháng 5 năm 2015 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.
Wait, you said 60 works too; you then said "the only hard limit is that the page can only show the latest 30 days of changes." There is a contradiction within your statement. Thanks!Nguyentrongphu (thảo luận) 09:07, ngày 31 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Popup is broken[sửa]

For some reasons, I cannot use popup in Vi Wikipedia anymore. It works fine in Vi Wiktionary. What is the problem? Can you please fix it? Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 05:08, ngày 8 tháng 8 năm 2015 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Help with template[sửa]

I need help with this article. I'm unable to translate some labels such as population, area, and government to Vietnamese (since the template is pretty complicated). Can you please help with the template? I only need those 3 left translated. template here. Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 15:47, ngày 15 tháng 8 năm 2015 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.
this and this don't seem to display the template correctly. Example: the image and "Địa điểm trong quận Hennepin và tiểu bang Minnesota" repeat twice within the box. Please help fix it! Nguyentrongphu (thảo luận) 23:14, ngày 15 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Help with ebook[sửa]

May I please get the pdf of these books? link link 2. I already sent you an email through "Gửi thư cho người này." That's my email. Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 22:27, ngày 29 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Hi, please let me know if you can help me. It's okay if you don't want to. Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 20:37, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.
Haaa it's cool. No problem! Nguyentrongphu (thảo luận) 03:47, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Pictures in an article[sửa]

In this article on Wikipedia, I cannot get the picture in the right section as I want. Let say I want the picture with caption "Bà Anna Nguyễn Thị Thảo, thân mẫu Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn" to be under section "Thân thế." Is there a way to do it? Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 10:05, ngày 5 tháng 9 năm 2015 (UTC)

And the second question is, how to hide the entire infobox? With the button "hiện" to show or "ẩn" to hide. Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 19:09, ngày 5 tháng 9 năm 2015 (UTC)
See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

ếch[sửa]

Hello, this boy pronounces the word ếch as [ɛɪ̯k], has he a Northern accent ? Fête Phung (thảo luận) 20:35, ngày 9 tháng 9 năm 2015 (UTC)

[ɛɪ̯k] is not written in Vietnamese phonology, only [əjk̟] and [ëk̟] are written. Fête Phung (thảo luận) 09:42, ngày 10 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Yea, my bad. I didn't have much experience with recovering the page. Nguyentrongphu (thảo luận) 18:51, ngày 25 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Difference in revisions[sửa]

How do I compare two revisions of an article that is so far apart that I cannot select them (more than 500 revisions apart between the two revisions)? Thank you! Nguyentrongphu (thảo luận) 05:50, ngày 17 tháng 3 năm 2016 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

lưu ban[sửa]

Chào anh Minh! The tone of lưu ban is wrong at Wiktionnaire. Fête Phung (thảo luận) 17:56, ngày 8 tháng 4 năm 2016 (UTC)

Delete pages[sửa]

When a delete a page, it does not automatically delete its discussion page also. Is there a way that if I delete a page, the discussion page is automatically deleted? Thank you! Nguyentrongphu (thảo luận) 22:38, ngày 29 tháng 4 năm 2016 (UTC)

Hi, did you see my message? Nguyentrongphu (thảo luận) 22:27, ngày 6 tháng 5 năm 2016 (UTC)
See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Citation[sửa]

Why [a 1] (look at the source) when accessdate=2016-08-5 then it doesn't work. However, accessdate=2016-08-05 works. The template I am using automatically fills in the accessdate that doesn't have a 0 in it. Can you please fix the template:chú thích web, so that accessdate=2016-08-5 or accessdate=2016-8-5 also work? Thank you! Nguyentrongphu (thảo luận) 08:48, ngày 5 tháng 8 năm 2016 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

The problem occurs at Wikipedia. Please check and fix it at Wikipedia. Thank you! Nguyentrongphu (thảo luận) 11:38, ngày 17 tháng 8 năm 2016 (UTC)

citation problem

You seem to misunderstand my request for help. The template for this citation automatically fills in the accessdate without the 0. I'm requesting that you make the template works without the 0 OR you make it automatically fills in the 0 when it is necessary please. Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 20:32, ngày 25 tháng 8 năm 2016 (UTC)

Bot[sửa]

And how come this bot's edits are not hidden? Thành viên:OctraBot. Nguyentrongphu (thảo luận) 23:26, ngày 5 tháng 8 năm 2016 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Xác thực dùng hai nhân tố[sửa]

Chào bạn, nếu có thể, bạn nên kích hoạt chức năng xác thực dùng hai nhân tố (2FA) ngay lập tức để bảo vệ an ninh của wiki này. Quỹ Wikimedia mới bắt đầu thử nghiệm 2FA (mới đầu chỉ cho các bảo quản viên) sau khi một số tài khoản BQV tại Wikipedia tiếng Anh (bao gồm tài khoản của Jimmy Wales) bị hack tuần trước. Để sử dụng 2FA, bạn phải có một ứng dụng 2FA trên điện thoại thông minh hoặc máy tính khi nào muốn đăng nhập vào wiki. Xem tài liệu. Nếu hiện nay bạn chưa có thể sử dụng 2FA, ít nhất nên thay đổi mật khẩu (và không sử dụng lại mật khẩu của trang khác) để tránh vấn đề xâm nhập. Cám ơn sự chú ý của bạn. – Nguyễn Xuân Minh 💬 09:21, ngày 19 tháng 11 năm 2016 (UTC)

Rollbacker[sửa]

Can you get this rollbacker available to Vi Wiktionary? I think it can be useful for non-admin editors to revert vandalism. Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 10:54, ngày 19 tháng 2 năm 2017 (UTC)

Hi, did you see my request? Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 09:25, ngày 16 tháng 5 năm 2017 (UTC)
See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.
The community in Wiktonary is pretty much non-existence. There are only 3 people remain now. You, Huỳnh Nhân-thập, and me. I told Thập about it, and he seems to agree. As long as you agree then it means the whole Vietnamese Wiktionary agrees. Then you can open a ticket in Bugzilla (now Phabricator) to request the necessary software changes. Thank you! Nguyentrongphu (thảo luận) 21:20, ngày 10 tháng 6 năm 2017 (UTC)
Can you move forward with the process please? Thank you! Nguyentrongphu (thảo luận) 00:52, ngày 5 tháng 8 năm 2017 (UTC)
I've been waiting for this for more than half a year. Can you please at least respond? Nguyentrongphu (thảo luận) 03:35, ngày 9 tháng 9 năm 2017 (UTC)
I don't understand why do we need to open a poll in Wikipedia? I thought Wikipedia and Wiktionary are 2 independent projects. I can do it easily, but I want to know the reasons. Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 00:06, ngày 18 tháng 9 năm 2017 (UTC)
All active users of this project have voted on the poll! I think you can start the process of requesting new user group for Wiktionary vi. Nguyentrongphu (thảo luận) 01:35, ngày 19 tháng 9 năm 2017 (UTC)
Sounds like a good plan to me! Nguyentrongphu (thảo luận) 22:43, ngày 21 tháng 9 năm 2017 (UTC)

New sysop[sửa]

The poll is done. In addition, someone just made a request to be a new sysop (Thảo luận Wiktionary:Bảo quản viên)! He has been an active user on this project for 6 months now and has been doing a lot of work against vandalism. I think it's time we have a new sysop! It has been a while. You should give him sysop right as soon as possible. Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 21:57, ngày 19 tháng 9 năm 2017 (UTC)

Xem Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Using the "Add translation button" on Vietnamese Wiktionary[sửa]

In the Vietnamese Wiktionary, we want that the users can input a translation without using the edit - ("Sửa đổi") button, like it is in the English Wiktionary possible. Can you copy all module translations, Gadget-TranslationAdder also others relevant templates? Wind&star (thảo luận) 04:11, ngày 15 tháng 11 năm 2017 (UTC)

See Thảo luận Thành viên:Wind&star.

Vietnam Centre[sửa]

Có một anh C phiên bản Wiktionary mới xuất hiện, bác có thể xem thêm tại User talk:Trongphu#VC. Những hành vi của người này đã dẫn tới nhiều ảnh hưởng đáng kể đến Trang Chính: người này đã tạo nhiều trang mang nội dung xúc phạm, tấn công cá nhân hướng đến tôi, và những trang đó dù có bị xoá thì nó vẫn chưa hoàn toàn dứt điểm ở trang chính. Bác thấy việc này nên xử lý thế nào? jan Win (thảo luận) 13:34, ngày 17 tháng 4 năm 2018 (UTC)

Có cách nào để dứt điểm hoàn toàn những phá hoại của anh này không? jan Win (thảo luận) 09:17, ngày 18 tháng 4 năm 2018 (UTC)
Xem Thảo luận Thành viên:Huỳnh Nhân-thập.
Anh ta bắt đầu có hành vi phá hoại những trang không liên quan đến tôi, như trang của MuDavid tạo mới đây [2]. Cứ như ảnh lên trang thay đổi gần đây, thấy trang nào "ghét ghét" là phá vậy. jan Win (thảo luận) 07:43, ngày 13 tháng 5 năm 2018 (UTC)

Yêu cầu[sửa]

Đồng nghiệp, bạn có thể giúp tôi với Wikiquote tiếng Nga không? Bạn có skype hoặc tôi có thể liên lạc với bạn bằng cách nào đó? Tốt nhất là tiếng Anh, tôi không hiểu tiếng Việt tốt --OlegCinema (thảo luận) 10:09, ngày 3 tháng 6 năm 2018 (UTC)

Cảm ơn[sửa]

Rất cảm ơn anh vì đã thực hiện các tác vụ của anh hầu để ngăn chặn các phá hoại thường gặp gần đây, và ngoài ra cũng xin cảm ơn anh vì đã dành thời gian để lại cho tôi lời nhắn. Thân ái. †Giuse† (thảo luận) 13:13, ngày 26 tháng 6 năm 2018 (UTC)