Thảo luận Thành viên:Laurent Bouvier/hầu

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Need "," to separate 2 examples:

"con hầu nàng hầu." -> "con hầu, nàng hầu."
"kẻ hầu người hạ lính hầu." -> "kẻ hầu người hạ, lính hầu."
"hầu chuyện xin hầu cụ một ván bài." -> "hầu chuyện, xin hầu cụ một ván bài."

and "." to separate 2 examples:

"Đêm hầu tàn Nắng hạn lâu cây cỏ hầu chết khô." -> "Đêm hầu tàn. Nắng hạn lâu cây cỏ hầu chết khô."
"Hắn cố gắng hết sức trong mọi công việc hầu được chủ tin dùng Họ phải bằng mọi cách để thanh toán nợ cho khách hàng hầu lấy lại lòng tin, sự tín nhiệm." -> "Hắn cố gắng hết sức trong mọi công việc hầu được chủ tin dùng. Họ phải bằng mọi cách để thanh toán nợ cho khách hàng hầu lấy lại lòng tin, sự tín nhiệm."

Trần Thế Trung 08:43, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC)

That's a good point but... I don't see how it could possible to guess where to separate the examples. Laurent Bouvier 08:55, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC)
For the "." it is infront of capitalized word. So if you see "abc Abc" then you can add a "." like "abc. Abc". For the "," I have not figured out a solution; we may just have to leave the users to manually edit them.Trần Thế Trung 09:03, ngày 26 tháng 6 năm 2006 (UTC)