Thảo luận Thể loại:Mục từ Hán-Việt

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary

trang này dùng rất tốt có đủ thông tin tôi cần đến cảm ơn rất nhiều