Thảo luận Trợ giúp:Âm thanh

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Of course, if you have Java, you can just click on the "JOrbisPlayer" link at the file description page, like at Hình:vi-hanoi-m-từ.ogg. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:05, 17 tháng 9 2006 (UTC)