Bước tới nội dung

Trợ giúp:Hình ảnh

Từ điển mở Wiktionary
Mục lục Trợ giúp Hình ảnh

Có thể sử dụng hình ảnh trong Wiktionary để làm cho trang sinh động hơn và người đọc dễ hiểu ngữ nghĩa của mục từ đó hơn. Vì Wiktionary tiếng Việt chủ yếu dành cho người đọc hiểu tiếng Việt, quan trọng phải sử dụng hình ảnh để giúp người đọc hiểu nghĩa của từ, đặc biệt đối với mục từ có nghĩa có thể không dễ dàng hiểu được.

Lưu ý Quan trọng: Chỉ thêm một vài hình ảnh vào một trang, thêm quá nhiều hình ảnh có thể khiến người đọc bị rối. Nên sử dụng những hình ảnh tốt nhất có thể giúp người đọc hiểu nghĩa của từ.

Nguồn hình ảnh

Wiktionary sử dụng hình ảnh từ Wikimedia Commons, một kho phương tiện mở với hàng triệu hình ảnh có thể sử dụng. Bạn có thể tải hình ảnh lên nếu đó là hình ảnh của riêng bạn, chưa có trên Commons theo hướng dẫn tại Commons (chúng tôi không cho phép tải lên tập tin trên wiki này) và chèn hình ảnh vào một trang theo hướng dẫn bên dưới.

Cú pháp chèn hình

Thông dụng nhất

Một kiểu dáng xe Ford năm 1928

Cú pháp được sử dụng thông dụng nhất tại Wiktionary tiếng Việt là:

[[Tập tin:Tên hình|nhỏ|Kích cỡpx|Mô tả về hình]]

Trong đó:

  • Tên hình là tên của tập tin hình ảnh đã có ở Wiktionary tiếng Việt hoặc ở Commons.
  • Kích cỡ là số điểm ảnh của bề ngang của hình mà chúng ta muốn hiển thị. Thông thường dùng khoảng 200 điểm ảnh.
  • Mô tả về hình là các thuyết minh sẽ hiện ra ngay bên dưới hình.

Ví dụ, để hiện ra hình đang ở bên phải, viết mã sau ngay dưới đề mục của mục này:

[[Tập tin:1928 Model A Ford.jpg|nhỏ|200px|Một kiểu dáng xe Ford năm [[1928]]]]


Đưa hình vào bên trái

Một kiểu dáng xe Ford năm 1928

Để đưa hình vào bên trái chỉ cần thêm từ khóa "trái" như sau:

[[Tập tin:Tên hình|nhỏ|trái|Kích cỡpx|Mô tả về hình]]

Đây là cách dùng thông dụng nhì tại Wiktionary tiếng Việt.

Ví dụ, để hiện ra hình đang ở bên trái, viết mã sau ngay dưới đề mục của mục này:

[[Tập tin:1928 Model A Ford.jpg|nhỏ|phải|200px|Một kiểu dáng xe Ford năm [[1928]]]]


Đưa hình vào giữa

Để đưa hình vào giữa chỉ cần thêm từ khóa "giữa" như sau:

[[Tập tin:Tên hình|nhỏ|giữa|Kích cỡpx|Mô tả về hình]]

Ví dụ, mã sau ở cuối mục này:

[[Tập tin:1928 Model A Ford.jpg|nhỏ|giữa|200px|Một kiểu dáng xe Ford năm [[1928]]]]

sẽ hiện ra hình nằm giữa và các văn bản tiếp theo sẽ nằm bên dưới hình:

Một kiểu dáng xe Ford năm 1928

Giữ kích thước gốc

Nguyên tắc hoạt động của động cơ Otto

Từ khóa "nhỏ" xuất hiện trong cú pháp là giúp chúng ta có thể thay đổi kích thước hình hiện ra theo ý muốn (thông qua |Kích cỡpx|). Tuy nhiên trong nhiều trường hợp (đặc biệt là với các hoạt hình định dạng GIF), cần giữ nguyên kích thước gốc thì hình mới hiển thị tốt. Lúc đó dùng:

[[Tập tin:Tên hình|khung|Mô tả về hình]]

Ví dụ, để hiện ra hình đang ở bên phải, viết mã sau ngay dưới đề mục của mục này:

[[Tập tin:4-Stroke-Engine.gif|khung|Nguyên tắc hoạt động của [[động cơ Otto]]]]

Với cú pháp này cũng có thể cho thêm từ khóa "trái" và "giữa" vào để đưa hình sang trái và giữa (tương tự trên).

Không kẻ khung, không chú thích

Đây là dạng hiển thị hình ảnh đơn giản nhất. Dạng này ít khi dùng trong bài viết, mà thường dùng trang trí Wiktionary.

Với hình hiện ra ngay trong dòng chữ, dùng:

[[Tập tin:Tên hình|Kích cỡpx]]

Ví dụ đoạn mã sau:

Đây là một ngôi sao [[Tập tin:Fairytale bookmark.png|30px]] thường dùng cho [[Wiktionary:Bài viết chọn lọc|bài chọn lọc]]

hiện ra:

Đây là một ngôi sao thường dùng cho bài chọn lọc

Nâng cao

Gợi ý Nếu có nút trên hộp soạn thảo, bạn có thể ấn nút và chọn tên hình cần dùng.

Nếu không ghi rõ kích thước, hình sẽ hiện ra với kích thước gốc. Ví dụ đoạn mã sau:

Ngôi sao gốc [[Tập tin:Fairytale bookmark.png]]

hiện ra:

Ngôi sao gốc

Có thể thêm các từ khóa "phải" "trái" "giữa" để điều khiển vị trí. Ví dụ đoạn mã sau:

Ngôi sao bên phải [[Tập tin:Fairytale bookmark.png|40px|phải]]

hiện ra:

Ngôi sao bên phải

Có thể thêm mô tả về hình, nhưng mô tả này không hiện ra dưới hình; nó chỉ hiện ra ở dạng "mẹo" khi đưa con chuột đi vào hình. Ví dụ đoạn mã sau:

Ngôi sao gốc [[Tập tin:Fairytale bookmark.png|giữa|Đây là ngôi sao gốc]]

hiện ra:

Ngôi sao gốc
Đây là ngôi sao gốc
Đây là ngôi sao gốc

Thử đưa con chuột của bạn đi vào hình, rồi đứng im và đợi vài giây xem sao.


Liên kết từ hình ảnh

Như đã nói ở trên, nhấp chuột vào hình ảnh trong bài sẽ được dẫn tới trang mô tả về hình ảnh. Đôi khi chúng ta muốn có đường dẫn kiểu khác.

Dẫn tới trang mô tả mà không hiển thị

Thêm dấu hai chấm trước từ khóa "Tập tin":

[[:Tập tin:Tên hình]]

Ví dụ mã sau:

[[:Tập tin:1928 Model A Ford.jpg]]

sẽ hiện ra:

Tập tin:1928 Model A Ford.jpg

Album ảnh

Khi bài viết có một loạt Tập tin ảnh cần hiển thị theo nhóm ta có thể dùng mã sau để liệt kê chúng thành dạng album:

<gallery>
Tập tin:''Tên Tập tin thứ nhất''|''Mô tả Tập tin thứ nhất''
Tập tin:''Tên Tập tin thứ nhì''|''Mô tả Tập tin thứ nhì''
Tập tin:''Tên Tập tin thứ ba''|''Mô tả Tập tin thứ ba''
Tập tin:''Tên Tập tin thứ tư''|''Mô tả Tập tin thứ tư''
</gallery>

Số lượng Tập tin trong album không hạn chế, tuy nhiên thường dùng 4 hay 8 Tập tin.

Ví dụ viết mã ở cuối mục này:

<gallery>
Tập tin:Rfl-mandel003-out-p03.ps.rgb.bmp-fv-ls.2-gq90op.jpg|Một [[phân dạng]] Mandelbrot
Tập tin:Flower3.jpg|Phân dạng trông giống bông hoa
Tập tin:Julia set (Detail 01).jpg|Một phân dạng của [[tập hợp Julia]]
Tập tin:Rfl-mandel002-out-p02.ps.rgb.bmp-fv-ls.2-gq90op.jpg|Một phân dạng Mandelbrot khác
</gallery>

sẽ hiện ra album ảnh các phân dạng (các nội dung tiếp theo của bài sẽ được trình bày sau album ảnh này):

Tập tin phương tiện

Hướng dẫn trên dành cho sử dụng tập tin hình ảnh, tại mục này xin nói qua về liên kết đến tập tin "phương tiện". Trong Wiktionary, các tập tin phương tiện bao gồm các tập tin hình ảnh và âm thanh.

Đối với âm thanh

Xem chi tiết về việc sử dụng tập tin âm thanh tại Trợ giúp:Âm thanh.

Xem thêm

Còn thắc mắc? Mời vào: