Wiktionary:Bảo quản viên giao diện

Từ điển mở Wiktionary

Bảo quản viên giao diện là thành viên Wiktionary có quyền sửa đổi các trang JS (JavaScript), CSS (Cascading Style Sheets), và JSON của trang web (là những trang như MediaWiki:Common.jsMediaWiki:Common.css ảnh hưởng đến cách mọi người xem trang). Bảo quản viên giao diện cũng có thể sửa đổi các trang JS và CSS của người dùng khác. Bảo quản viên giao diện là quyền khác với Bảo quản viên thông thường, sau ngày 27 tháng 8 năm 2018, Bảo quản viên cần có quyền Bảo quản viên giao diện mới có thể sửa đổi các trang JS và CSS.

Quyền này chỉ được cấp cho những thành viên được cộng đồng tín nhiệm, có kiến thức cơ bản về CSS và JS, ý thức được yêu cầu về bảo mật các trang dự án Wikimedia, cũng như biết cách bảo mật tài khoản của mình (như chọn một mật khẩu mạnh và tránh các phần mềm độc hại). Wikimedia Foundation yêu cầu tất cả bảo quản viên giao diện phải bật xác thực hai yếu tố.[1] Bảo quản viên thông thường có thể yêu cầu quyền này tại Thảo luận Wiktionary:Bảo quản viên để Hành chính viên xem xét và cấp quyền này.

Bảo quản viên giao diện hiện nay[sửa]

Wiktionary tiếng Việt hiện có 3 bảo quản viên giao diện. Xem danh sách tự động các bảo quản viên giao diện hiện hành tại trang này.
Tên thành viên Ngày nhậm chức Ngày mãn nhiệm
Mxn 23 tháng 11 năm 2018
Kateru Zakuro 9 tháng 12 năm 2021
TheHighFighter2 3 tháng 9 năm 2023

Chú thích[sửa]

Xem thêm[sửa]