Bước tới nội dung

Wiktionary:Hành chính viên

Từ điển mở Wiktionary
Viết tắt:
WT:HCV

Hành chính viên là quyền thành viên cao hơn một chút so với bảo quản viên của Wiktionary. Ngoài việc bảo trì Wiktionary tiếng Việt như các bảo quản viên khác, hành chính viên có thể thực hiện một số chức năng bổ sung. Nếu bạn muốn tham gia hoặc đề cử thành viên quản lý Wiktionary, mời bạn ra ứng cử tại trang thảo luận.

Những công cụ kỹ thuật đặc biệt[sửa]

  • Sử dụng trang Đặc biệt:Makesysop để gắn cờ bảo quản viên cho các thành viên khác theo kết quả bầu chọn bảo quản viên mới. Vì quyền hành chính viên hiện nay không thể rút quyền bảo quản viên ngay sau khi cấp nên các hành chính viên cần hết sức lưu ý khi đang gắn cờ bảo quản viên cho một ai đó.
  • Sử dụng trang Đặc biệt:Makebot để gắn hay rút cờ bot của tài khoản được sử dụng bởi phần mềm tự động.
  • Ẩn các đóng góp của thành viên khỏi trang Thay đổi gần đây

Hành chính viên hiện nay[sửa]

Xem danh sách tự động các hành chính viên hiện hành tại trang này.
Tên thành viên Ngày nhậm chức Ngày mãn nhiệm
Nguyễn Xuân Minh
Nguyentrongphu 19 tháng 12 năm 2020

Xem thêm[sửa]