Wiktionary:Câu thường hỏi

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Nuvola apps filetypes.svg

Bạn muốn biết về Wiktionary không? Ở dưới có vài câu thường hỏi cùng các câu trả lời về những điều cơ bản của dự án này. Nếu đây là lần đầu bạn đến với Wiktionary, xin mời đọc trang chào mừng người mới đến trước tiên.

Về cách sử dụng từ điển[sửa]

Làm sao tra từ điển này?[sửa]

Hãy gõ từ vào hộp "tìm kiếm" ở bên trái mỗi trang và bấm nút "Xem". Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy ý chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp. Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy ý chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp.

Về cách đóng góp vào dự án[sửa]

Làm sao để tạo mục từ mới?[sửa]

Xem Trợ giúp:Viết trang mới. Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy s chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp. Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy ý chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp. Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy ý chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp. Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy ý chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp. Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy ý chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp. Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy ý chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp. Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy ý chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp. Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy ý chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp.

==Về độ ổn định==Nếu không muốn những gì bạn viết bị tùy ý chỉnh sửa và tái phân phối, xin đừng đăng nó ở đây. Nếu nội dung đưa vào không phải do chính bạn viết ra, nội dung đó phải được phát hành theo những điều khoản nhất quán với Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý tuân theo các yêu cầu cấp phép bản quyền thích hợp.
Một bài viết, nếu người khác sửa ngược lại ý người trước đó thì sao?[sửa]

Một bài viết nếu muốn tồn tại lâu dài trong Wiktionary, nơi ai cũng có quyền sửa đổi, hiển nhiên sẽ phải đạt đến sự đồng thuận của đa số thành viên. Chúng ta có thể tìm kiếm đồng thuận thông qua thảo luận.

Nếu có phá hoại thì công của chúng ta đổ sông đổ biển?[sửa]

Mọi phiên bản của bài viết đều được giữ trong lịch sử và có thể được nhanh chóng hồi phục khi sửa đổi "phá hoại" được phát hiện bởi công cụ "Thay đổi gần đây". Không phải mọi sửa đổi có vẻ "phá hoại" đều không có ích cho cộng đồng, đôi khi chúng có đóng góp nhất định. Những phiên bản bị phá hoại hay chưa hoàn thiện đủ mức có xu hướng tồn tại ngắn ngủi.

Xem thêm[sửa]

Nuvola apps filetypes.svg
Còn thắc mắc? Mời vào: