Bước tới nội dung

Wiktionary:Yêu cầu xóa trang

Từ điển mở Wiktionary
Viết tắt:
WT:YCXT
Yêu cầu xóa trang

Thành viên có thể đề nghị xóa mục từ hoặc trang tại đây. Các liên kết đỏ cho thấy mục từ đã bị xóa. Xem Nhật trình xóa cho những trang đã bị xóa. Trang sẽ bị xóa sau 2 tuần nếu không ai phản đối và phù hợp với quy định xóa.

Chú ý: Bạn phải có tài khoản ở đây và đã đóng góp vào dự án Wiktionary tiếng Việt để tham gia vào quá trình này. Xin hãy ký tên khi bỏ phiếu: dùng ~~~~ (bốn dấu ngã).


Nếu muốn trả lời ai:

Nếu muốn trả lời đề nghị nào:

  1. Tới câu mà bạn muốn trả lời.
  2. Bấm liên kết "sửa" ở bên phải của đề mục.
  3. Sau câu cuối cùng, bắt đầu dòng mới với dấu thăng ("#") và ghi vào lời của bạn, bắt đầu với '''Xóa.''' nếu đồng ý với đề nghị này, hoặc '''Giữ.''' nếu không đồng ý.
  4. Ký tên của bạn và ngày tháng dùng cách gõ vào –~~~~.
  5. Bấm nút Xem trước, nếu muốn xem thử trước khi gửi; hay bấm nút "Đăng thay đổi", để lưu lại câu trả lời.
Hướng dẫn

Bắt đầu mỗi yêu cầu xóa bằng một liên kết đến trang (đặt tên trang trong dấu ngoặc vuông: [[like this]] = like this), sau đó với (các) lý do của bạn, trang này nên được xóa. Ký tên và ghi ngày vào yêu cầu xóa của bạn tự động bằng ~~~~ (bốn dấu ngã).

Xóa nhanh

Để yêu cầu xóa nhanh, đặt {{Chờ xóa|reason}} ở đầu trang cho các yêu cầu xóa nhanh ("reason" phải được thay thế bằng lý do yêu cầu của bạn)

Loại yêu cầu xóa này không cần phải được liệt kê trên trang này.

Xóa thường

Đối với các yêu cầu thông thường, hãy đặt {{Yêu cầu xóa|reason}} ở đầu trang.

Hãy nhập trang cần xóa của mình vào thanh hộp thông tin dưới đây sau dấu / trong văn bản Wiktionary:Yêu cầu xóa trang/, rồi bấm vào nút "Nhấp vào đây để tạo yêu cầu" màu xanh dương để tạo cuộc thảo luận.


Liệt kê trang muốn xóa bằng cách đi thẳng đến đây hoặc thêm đề nghị theo mẫu nhập sau vào cuộc thảo luận:

===[[Tên trang cần xóa]]===
Mục từ này là thừa, không đáng chú ý và tất cả là một mục không có trong từ điển.  -- ~~~~
*'''Xóa'''.  -- ~~~~

Các yêu cầu hiện tại[sửa]

Bùi Quang Chiêu[sửa]