burgeoning

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

burgeoning

  1. Phân từ hiện tại của burgeon

Chia động từ[sửa]