motorcycling

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

motorcycling

  1. Phân từ hiện tại của motorcycle

Chia động từ[sửa]