trenching

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

trenching

  1. Phân từ hiện tại của trench

Chia động từ[sửa]