Bước tới nội dung



Từ điển mở Wiktionary
Chú ý: Đây là một ký tự điều khiển C1 trong Unicode. Do hạn chế kỹ thuật, ký tự này sẽ chỉ hiển thị nếu được sao chép trực tiếp từ bàn phím; nếu không, nó sẽ hiển thị trong trang dưới dạng mã HTML.

Đa ngữ[sửa]

 U+008F, 
<control-008F>
(Abbreviation: SS3)
[unassigned: U+007F–U+008E][unassigned: U+0090–U+009F]
~
[U+007E]
Latin-1 Supplement  
[U+00A0]

Ký tự[sửa]



  1. Ký tự dùng để gọi ký tự đồ họa trong bộ mã G3.