Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng KlaudiuBot (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Bot

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình quyền thành viên

  • 23:32, ngày 22 tháng 9 năm 2006 Mxn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm KlaudiuBot từ (không có) đến bot (Theo yêu cầu, tại vì bot này chỉ cập nhật các liên kết liên wiki / per request; only doing interwiki links anyways)