Wiktionary:Bot

Từ điển mở Wiktionary

Bot là một công cụ tự động chạy các tập lệnh hoặc quy trình tự động thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ lặp đi lặp lại và nhàm chán sẽ mất nhiều thời gian nếu thực hiện thủ công mà không có bot trên Wiktionary. Vì bot có khả năng sửa đổi rất nhanh và có thể làm nhiều việc trong một lúc, nên cũng có thể làm gián đoạn Wiktionary nếu chúng được thiết kế hoặc vận hành không chính xác. Vì vậy, quy định Wiktionary không khuyến khích dùng bot trừ khi có mục đích và lý do rõ ràng, xin hãy đọc những nguyên tắc dưới đây trước khi thiết lập bot nào trên Wiktionary.

Các bot thực hiện công việc của chúng dưới một tên thành viên khác với tên chủ sở hữu chúng, để có thể dễ dàng phân biệt. Ngoài ra, các chỉnh sửa bot được ẩn khỏi các trang như Đặc biệt:Thay đổi gần đây để ngăn danh sách bị tràn. Để xem các sửa đổi của bot, thêm hidebots = 0 theo cách thủ công vào chuỗi truy vấn của bạn, hoặc tích bỏ "Con người" rồi chọn "Bot" trong bộ lọc hiện hành của Thay đổi gần đây.

Hiện tại, có 31 tài khoản được gắn cờ "bot". Ngoài ra còn có một loạt các các khung chương trình khác để tạo bot và công cụ cho phép sửa đổi bán tự động số lượng lớn các bài viết. Công cụ phổ biến nhất là AutoWikiBrowser (AWB) bán tự động và Pywikibot.

Phê duyệt bot

Trước khi hoạt động, bot của bạn phải được cấp cờ bot có sự đồng thuận của cộng đồng. Để được chấp thuận điều hành bot, trước tiên bạn phải hiểu rõ và đảm bảo bot của bạn tuân thủ quy định bot. Wiki này áp dụng quy định bot tiêu chuẩn, cho phép bot toàn cụccho phép phê duyệt tự động một số loại bot cụ thể. Sau đó yêu cầu cấp quyền phê duyệt cho bot ở trang này. Sau khi hoàn tất, bot của bạn có thể được một quản lý gắn cờ bot.

Don't speak Vietnamese?

If you're looking to run an interwiki bot on the Vietnamese Wiktionary, please leave a message at our guestbook for non-Vietnamese speakers, and we'll walk you through the process of getting bot status here. Or more directly, you can request bot status at this page.

Xem thêm

Liên kết ngoài