абак

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Danh từ[sửa]

абак

  • kiến trúc đầu, đỉnh cột
  • toán đồ; bàn tính
  • mâm đỉnh cột
Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)