ڤ

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Ả Rập[sửa]


ڤ U+06A4, ڤ
ARABIC LETTER VEH
ڣ
[U+06A3]
Arabic ڥ
[U+06A5]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ڤ

 1. Một chữ cái Ả Rập bổ sung.

Ghi chú sử dụng[sửa]

ڤ (v), đôi khi được sử dụng để viết tên nước ngoài và từ mượn với âm vị /v/, không được coi là một chữ cái riêng biệt, mà là một biến thể của ف (fāʾ). Nó có thể được viết và phát âm thành ف (fāʾ).

Biến thể[sửa]

Dạng đứng riêng Dạng cuối Dạng giữa Dạng đầu
ڤ ـڤ ـڤـ ڤـ

Xem thêm[sửa]

Tiếng Soran[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: [vɛ] (tên chữ cái)
 • IPA: [v] (âm vị)

Chữ cái[sửa]

ڤ

 1. Một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Kurd-Ả Rập, phát âm là [v].

Tiếng Ả Rập Ai Cập[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /fe be ˈtælæt ˈnoʔɑtˤ/ (tên chữ cái)
 • IPA: /v/ (âm vị)

Chữ cái[sửa]

ڤ (fe với ba dấu chấm)

Ghi chú sử dụng[sửa]

ڤ (fe be-tálat nóʾaṭ) không được coi là một chữ cái riêng biệt, mà là một biến thể của ف (fe) đôi khi được dùng để viết tên nước ngoài và từ mượn với âm vị /v/. Nó có thể được viết và phát âm dưới dạng ف (fe).

Biến thể[sửa]

Dạng đứng riêng Dạng cuối Dạng giữa Dạng đầu
ڤ ـڤ ـڤـ ڤـ

Xem thêm[sửa]

 • پ‎ (be be-talat noʾaṭ)
 • چ‎ (gim be-talat noʾaṭ)

Tiếng Ả Rập Hijazi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈvaːʔ/, /ˈfaːʔ bitalaːta nuɡa(ː)tˤ/ (tên chữ cái)
 • IPA: /v/ (âm vị)

Chữ cái[sửa]

ڤ (fe với ba dấu chấm)

 1. Một chữ cái Ả Rập bổ sung, phát âm là vāʾ.

Ghi chú sử dụng[sửa]

ڤ (vāʾ) không được coi là một chữ cái riêng biệt, mà là một biến thể của ف‎ (fāʾ) đôi khi được dùng để viết tên nước ngoài và từ mượn với âm vị /v/. Nó có thể được viết và phát âm dưới dạng ف (fāʾ).

Biến thể[sửa]

Dạng đứng riêng Dạng cuối Dạng giữa Dạng đầu
ڤ ـڤ ـڤـ ڤـ

Xem thêm[sửa]

Tiếng Mã Lai[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: [pɐ] (tên chữ cái)
 • IPA: [p] (âm vị đầu)
 • IPA: [p̚] (âm vị cuối)

Chữ cái[sửa]

ڤ

 1. Chữ cái thứ hai mươi ba trong bảng chữ cái Mã Lai, được viết bằng hệ chữ Ả Rập.

Tiếng Ba Tư[sửa]

 • IPA: /β/ (âm vị)

Chữ cái[sửa]

ڤ

 1. (lỗi thời) Một chữ cái được sử dụng trong một số bản thảo tiếng Ba Tư sơ khai để biểu thị một âm môi xát.

Biến thể[sửa]

Dạng đứng riêng Dạng cuối Dạng giữa Dạng đầu
ڤ ـڤ ـڤـ ڤـ

Tham khảo[sửa]