Bước tới nội dung

กรกฎาคม

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Thái

Danh từ[sửa]

 1. tháng 7
  นัดกันวันที่ ๙ กรกฎาคม Hẹn gặp nhau ngày 9 tháng 7

Tên hết 12 tháng (viết tắt)

 1. มกราคม (ม.ค.)
 2. กุมภาพันธ์ (ก.พ.)
 3. มีนาคม (มี.ค.)
 4. เมษายน (เม.ย.)
 5. พฤษภาคม (พ.ค.)
 6. มิถุนายน (มิ.ย.)
 7. กรกฎาคม (ก.ค.)
 8. สิงหาคม (ส.ค.)
 9. กันยายน (ก.ย.)
 10. ตุลาคม (ต.ค.)
 11. พฤศจิกายน (พ.ย.)
 12. ธันวาคม (ธ.ค.)