Bản mẫu:list:fractions/mul

Từ điển mở Wiktionary

(phân số) ½, , , , ¼, ¾, , , , , , , , , , , , , ,