Bản mẫu:mẫu/doc

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu này dùng để gắn thẻ các mục từ dùng mẫu định sẫn để tạo và thêm chúng vào Thể loại:Mục từ dùng mẫu.

Cách sử dụng[sửa]

{{mẫu}}

Xem thêm[sửa]