Bản mẫu:misspelling of/doc

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu này tạo dòng định nghĩa cho từ sai chính tả của mục từ chính. Nó cũng phân loại trang vào tiểu thể loại ngôn ngữ cụ thể thích hợp của Category:Từ sai chính tả (ví dụ Category:Từ sai chính tả tiếng Anh).

Bản mẫu này không sử dụng trong các phần từ nguyên.

Lưu ý rằng người dùng có thể tùy chỉnh cách hiển thị đầu ra của bản mẫu này bằng cách sửa đổi monobook.css của họ. Xem Bản mẫu dạng từ để biết thêm chi tiết.

Sử dụng[sửa]

Dùng trong dòng định nghĩa:

# {{misspelling of|<mã ngôn ngữ>|<tên mục từ>}}

where <mã ngôn ngữ>mã ngôn ngữ, ví dụ. eng cho tiếng Anh, deu cho Đức, hoặc jpn cho tiếng Nhật.

Tham số[sửa]

Tham số phổ biến (không tên):

|1= (cần thiết)
Mã ngôn ngữ của mục từ được liên kết. Xem Wiktionary:Ngôn ngữ.
|2= (cần thiết)
Tên mục từ cần liên kết đến.
|3= (cần thiết)
Văn bản được hiển thị trong liên kết đến mục từ. Nếu trống hoặc bị bỏ qua, sử dụng tên mục từ được chỉ định bởi tham số thứ hai.

Tham số tùy chọn:

|t= (tùy chọn) hoặc |4= (tùy chọn)
Một bản dịch nghĩa ngữ của từ này.
|tr= (tùy chọn)
Chuyển ngữ cho các từ không phải chữ Latinh, nếu khác với từ được tạo tự động.
|sc= (tùy chọn)
Mã tập lệnh, nếu cần thiết.
|dot= (tùy chọn)
Một ký tự để thay thế dấu chấm cuối cùng thường được hiển thị tự động.
|nodot= (tùy chọn)
Nếu |nodot=1, thì sẽ không có dấu chấm tự động nào được hiển thị.
|nocap= (tùy chọn)
Nếu |nocap=1, thì chữ cái đầu tiên sẽ ở dạng chữ thường.

Ví dụ[sửa]

Trang concious:

# {{misspelling of|en|conscious}}

tạo ra:

  1. Từ sai chính tả của conscious.