Bản mẫu:spa-note danh từ gc bắt đầu với a trọng âm

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Các danh từ giống cái bắt đầu với trọng âm a, chẳng hạn spa-note danh từ gc bắt đầu với a trọng âm, có mạo từ hạn chế số ít là el (thường dùng với danh từ giống đực) trừ khi có tính từ kẹp vào giữa:

el spa-note danh từ gc bắt đầu với a trọng âm

Tuy nhiên, khi nào có tính từ vào giữa mạo từ và danh từ, mạo từ lại thành la.