Bản mẫu:vie-pron/Bảng/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Tham số[sửa]

HN Hà Nội
V Vinh
TC Thanh Chương
HT Hà Tĩnh
H Huế
SG Sài Gòn

Xem thêm[sửa]