Phụ lục:Biến thể của “ang”

Từ điển mở Wiktionary

Từ “ang” xuất hiện trong nhiều ngôn ngữ với nhiều biến thể trong việc sử dụng chữ viết hoa, dấu câu và dấu phụ.

Viết hoa và dấu câu[sửa]

Dấu phụ[sửa]

Xem thêm[sửa]

Từ đồng âm[sửa]

  • ange
  • hang (trong nhiều phương ngữ)