Thể loại:Hóa học

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Hóa học là bộ môn khoa học tự nhiên nghiên cứu về thành phần cấu tạo và tính chất của các chất.