Bước tới nội dung

Phụ lục:Danh mục bộ thủ chữ Hán/斤

Từ điển mở Wiktionary

斤 (bộ Cân)[sửa]

+0 nét[sửa]

, 𣂑

+1 nét[sửa]

, 𭤟

+2 nét[sửa]

𣂒

+3 nét[sửa]

𣂓

+4 nét[sửa]

, , , , 𣂔, 𣂕, 𣂖, 𣂗, 𣂘, 𪯱, 𭤠, 𰕝, 𰕞

+5 nét[sửa]

, , , , 𣂙, 𣂚, 𭤡, 𭤢

+6 nét[sửa]

, 㪿, 𣂛, 𣂜, 𣂝

+7 nét[sửa]

, , 𣂞, 𣂟, 𣂠, 𫿹, 𫿺, 𱡩, 𱡪

+8 nét[sửa]

, , , 𣂡, 𣂢, 𣂣, 𣂤, 𣂥, 𣂦, 𣂧, 𣂨, 𣂩, 𣂪, 𣂬, 𣂭, 𫿻, 𫿼, 𰕟, 𱡫

+9 nét[sửa]

, , 𣂮, 𣂯, 𣂰, 𣂱, 𣂲, 𣂳, 𣂴, 𣂵, 𥇴, 𭤣, 𭤤, 𰕠, 𱡬

+10 nét[sửa]

, , 𣂶, 𣂷, 𣂸, 𣂹, 𣂺, 𭤥, 𰕡, 𱡭

+11 nét[sửa]

, , 𣂻, 𣂼, 𣂽, 𣂾, 𣂿, 𰕢

+12 nét[sửa]

, 𣃀, 𣃁, 𣃂, 𣃃, 𣃄, 𣃅, 𣃆, 𫿽, 𰕣, 𰕤, 𱡮

+13 nét[sửa]

, , 𣃇, 𣃈, 𣃉, 𣃊, 𣃋, 𭤦

+14 nét[sửa]

, 𣃌, 𣃍, 𣃎, 𣃏, 𣃐, 𰕥

+15 nét[sửa]

𣃑, 𣃒, 𣃓, 𫿾, 𱡯

+16 nét[sửa]

𣃔, 𣃕, 𫿿

+17 nét[sửa]

𱡰

+18 nét[sửa]

𣃖

+21 nét[sửa]

+24 nét[sửa]

𰕦