Thảo luận:Hà Tĩnh

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

quê nội của cumeo89 :D bàn luận không ký tên vừa rồi là của Cumeo89 (thảo luận • đóng góp) 16:36, ngày 19 tháng 1 năm 2008 (UTC)