Thảo luận:huấn luyện

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

huấn luyện cũng đóng vai trò danh từ??? hơi lạ. Cumeo89 (thảo luận) 14:55, ngày 18 tháng 1 năm 2008 (UTC)