Thảo luận Thành viên:1.180.215.3

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xin đừng tạo trang kiểu "Wiktionary không có mục từ này...", các trang thế này hoàn toàn không cần thiết, đề nghị bạn ngừng tạo các trang kiểu này. Mời bạn xem thêm trang Wiktionary:Chào mừng người mới đến để biết cách đóng góp cho bộ từ điển trực tuyến Wiktionary tiếng Việt. Cảm ơn bạn. jan Win (thảo luận) 14:08, ngày 3 tháng 6 năm 2017 (UTC)


Đây là trang thảo luận của một người vô danh (chưa mở tài khoản hoặc không dùng tài khoản). Chúng ta chỉ có thể dùng địa chỉ IP để liên hệ. Nhiều thành viên có thể có chung địa chỉ này. Nhiều địa chỉ IP có thể thay đổi thường xuyên hoặc được dùng chung. Nếu bạn, một thành viên vô danh, nhận được tin nhắn không liên quan đến bạn, bạn có thể mở tài khoản để tránh nhầm lẫn này.
[Tra cứu RIR WHOIS để tìm cho thông tin về một địa chỉ IP: châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương, Mỹ Latinh và biển Caribe]