Thảo luận Wiktionary:Thảo luận

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lưu trữ
Lưu 1 Lưu 2 Lưu 3
Lưu 4 Lưu 5 Lưu 6
Lưu 7 Lưu 8 Lưu 9
Lưu 10

Tech News: 2021-32[sửa]

16:21, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-33[sửa]

19:28, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-34[sửa]

21:58, ngày 23 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Read-only reminder[sửa]

A maintenance operation will be performed on Wednesday August 25 06:00 UTC. It should only last for a few minutes.

This will affect your wiki as well as 11 other wikis. During this time, publishing edits will not be possible.

Also during this time, operations on the CentralAuth will not be possible (GlobalRenames, changing/confirming e-mail addresses, logging into new wikis, password changes).

For more details about the operation and on all impacted services, please check on Phabricator.

A banner will be displayed 30 minutes before the operation.

Please help your community to be aware of this maintenance operation. Cảm ơn!

20:35, ngày 24 tháng 8 năm 2021 (UTC)


Dịch:

“Một hoạt động bảo trì sẽ được thực hiện vào Thứ Tư, ngày 25 tháng 8, 06:00 UTC. Nó sẽ chỉ kéo dài trong vài phút.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến wiki của bạn cũng như 11 wiki khác. Trong thời gian này, bạn sẽ không thể đăng các sửa đổi.

Cũng trong thời gian này, các thao tác trên CentralAuth sẽ không thể thực hiện được (đổi tên toàn cầu, thay đổi/xác nhận địa chỉ email, đăng nhập trung ương vào wiki mới, thay đổi mật khẩu).

Để biết thêm chi tiết về hoạt động và về tất cả các dự án bị ảnh hưởng, vui lòng kiểm tra trên Phabricator.

Một thông báo sẽ được hiển thị 30 phút trước khi diễn ra việc bảo trì.

Vui lòng giúp cộng đồng của bạn biết được hoạt động bảo trì này. Cảm ơn!”

Ccv2020 (thảo luận) 23:36, ngày 24 tháng 8 năm 2021 (UTC)


Chắc là viwiktionary không bị ảnh hưởng. Ccv2020 (thảo luận) 23:48, ngày 24 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-35[sửa]

16:01, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-36[sửa]

15:20, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in January[sửa]

SGrabarczuk (WMF) (talk) 00:24, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Kết quả của cuộc bầu cử Hội đồng Tín thác Quỹ Wikimedia[sửa]

Wikimedia-logo black.svg

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự vào cuộc bầu cử Hội đồng năm 2021. Ủy ban Bầu cử đã kiểm tra các phiếu bầu trong cuộc bầu cử Hội đồng Tín thác Quỹ Wikimedia năm 2021, được tổ chức để chọn ra bốn ủy viên mới. Một số lượng kỷ lục 6.873 người đến từ 214 dự án có lá phiếu hợp lệ. Bốn ứng cử viên sau đạt được nhiều sự ủng hộ nhất:

 1. Rosie Stephenson-Goodknight
 2. Victoria Doronina
 3. Dariusz Jemielniak
 4. Lorenzo Losa

Tuy các ứng viên này được xếp hạng theo phiếu bầu của cộng đồng, họ vẫn chưa được Hội đồng Tín thác chỉ định. Họ vẫn cần phải vượt qua vòng kiểm tra hồ sơ lý lịch và phải đạt được các tiêu chuẩn do Pháp luật quy định. Hội đồng dự định sẽ chỉ định các ủy viên mới vào cuối tháng.

Xem thông báo đầy đủ tại đây.


-- RamzyM (WMF) 23:00, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021[sửa]

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

 • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
 • Are ready to find compromises.
 • Focus on inclusion and diversity.
 • Have knowledge of community consultations.
 • Have intercultural communication experience.
 • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
 • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030(_AT_)wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 17:10, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Server switch[sửa]

SGrabarczuk (WMF) (Thảo luận) 00:46, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Talk to the Community Tech[sửa]

Bản mẫu:dir

Read this message in another languageXin hãy giúp dịch sang ngôn ngữ của bạn

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (Thảo luận) 03:04, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-37[sửa]

15:35, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)