Thảo luận Wiktionary:Thảo luận

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Updates on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines[sửa]

Hello all,

I’d like to share an update on the work on the Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC):

Please let me know if you have any questions about these next steps.

On behalf of the UCoC Project team,
RamzyM (WMF) 12:46, ngày 30 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2022-22[sửa]

20:28, ngày 30 tháng 5 năm 2022 (UTC)

2022 Board of Trustees Call for Candidates[sửa]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The 2022 Board of Trustees election Call for Candidates has now closed. This Call led 12 candidates from the community to submit their applications. Learn more about the 2022 Board of Trustees candidates.

The Analysis Committee will now consider the candidates’ applications with the skills and criteria provided by the Board. The trustees seek certain skills and competencies to improve the capacity of the Board. After the Analysis Committee completes their review, the ratings of each candidate will be published. These ratings are for informational purposes only.

For more information about the 2022 Board election, you may find the timeline, voting information and other ways to get involved on Meta-wiki.

Thank you for your support,

Movement Strategy and Governance on behalf of the Elections Committee and the Board of Trustees

RamzyM (WMF) 03:56, ngày 1 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2022-23[sửa]

02:46, ngày 7 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Tech News: 2022-24[sửa]

16:58, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Tech News: 2022-25[sửa]

20:18, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Tech News: 2022-26[sửa]

20:02, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Results of Wiki Loves Folklore 2022 is out![sửa]

Xin hãy giúp dịch sang ngôn ngữ của bạn

Wiki Loves Folklore Logo.svg

Hi, Greetings

The winners for Wiki Loves Folklore 2022 is announced!

We are happy to share with you winning images for this year's edition. This year saw over 8,584 images represented on commons in over 92 countries. Kindly see images here

Our profound gratitude to all the people who participated and organized local contests and photo walks for this project.

We hope to have you contribute to the campaign next year.

Thank you,

Wiki Loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (thảo luận) 16:13, ngày 4 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2022-27[sửa]

19:32, ngày 4 tháng 7 năm 2022 (UTC)

Các hoạt động sắp diễn ra của cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022[sửa]

Bạn có thể tìm thấy các phiên bản ngôn ngữ khác của thông báo này tại Meta-Wiki.

Xin chào tất cả các bạn,

Thông báo này nói về hai hoạt động sắp diễn ra của cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022.

Cuộc bầu cử năm nay sẽ sử dụng một công cụ có tên là La bàn Bầu cử để hỗ trợ cử tri trong quá trình bỏ phiếu. Những cử tri hợp lệ có thể đề xuất và tham gia biểu quyết chọn ra các phát biểu được sử dụng trong La bàn lần lượt vào giữa và cuối tháng 7. Xem trang La bàn Bầu cử để biết thêm thông tin.

Tham gia thảo luận với các ứng viên của cuộc bầu cử từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8. Mỗi ứng viên sẽ có một giờ để thảo luận với cộng đồng; các cuộc thảo luận sẽ được ghi lại và đăng tải công khai. Danh sách ngôn ngữ có phiên dịch trực tiếp sẽ được công bố khi có thông tin về ngày diễn ra thảo luận.

Thân ái,

Nhóm Chiến lược và Quản trị Phong trào, thay mặt cho Nhóm Tuyển chọn Hội đồng và Uỷ ban Bầu cử

RamzyM (WMF) 01:16, ngày 11 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2022-28[sửa]

19:24, ngày 11 tháng 7 năm 2022 (UTC)

Movement Strategy and Governance News – Issue 7[sửa]

Movement Strategy and Governance News
Issue 7, July-September 2022Read the full newsletter


Welcome to the 7th issue of Movement Strategy and Governance News! The newsletter distributes relevant news and events about the implementation of Wikimedia's Movement Strategy recommendations, other relevant topics regarding Movement governance, as well as different projects and activities supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team of the Wikimedia Foundation.

The MSG Newsletter is delivered quarterly, while the more frequent Movement Strategy Weekly will be delivered weekly. Please remember to subscribe here if you would like to receive future issues of this newsletter.

 • Movement sustainability: Wikimedia Foundation's annual sustainability report has been published. (continue reading)
 • Improving user experience: recent improvements on the desktop interface for Wikimedia projects. (continue reading)
 • Safety and inclusion: updates on the revision process of the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines. (continue reading)
 • Equity in decisionmaking: reports from Hubs pilots conversations, recent progress from the Movement Charter Drafting Committee, and a new white paper for futures of participation in the Wikimedia movement. (continue reading)
 • Stakeholders coordination: launch of a helpdesk for Affiliates and volunteer communities working on content partnership. (continue reading)
 • Leadership development: updates on leadership projects by Wikimedia movement organizers in Brazil and Cape Verde. (continue reading)
 • Internal knowledge management: launch of a new portal for technical documentation and community resources. (continue reading)
 • Innovate in free knowledge: high-quality audiovisual resources for scientific experiments and a new toolkit to record oral transcripts. (continue reading)
 • Evaluate, iterate, and adapt: results from the Equity Landscape project pilot (continue reading)
 • Other news and updates: a new forum to discuss Movement Strategy implementation, upcoming Wikimedia Foundation Board of Trustees election, a new podcast to discuss Movement Strategy, and change of personnel for the Foundation's Movement Strategy and Governance team. (continue reading)

RamzyM (WMF) 04:32, ngày 18 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2022-29[sửa]

22:59, ngày 18 tháng 7 năm 2022 (UTC)

Công bố sáu ứng viên của cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022[sửa]

Bạn có thể tìm thấy các phiên bản ngôn ngữ khác của thông báo này tại Meta-Wiki.

Xin chào mọi người,

Quá trình bỏ phiếu của các đoàn hội đã kết thúc. Đại diện của họ ra quyết định dựa trên phát biểu và nội dung trả lời của các ứng viên, cũng như bản đánh giá do Uỷ ban Phân tích cung cấp. Sáu ứng viên được chọn là:

Xem thêm thông tin về cuộc bầu cử: Kết quảthống kê.

Xin cảm ơn đại diện các đoàn hội và thành viên của Uỷ ban Phân tích vì đã tham gia vào quá trình và hỗ trợ phát triển Hội đồng Quản trị về cả khả năng và tính đa dạng. Công việc tình nguyện của họ đã giúp chúng ta gắn kết với nhau và thấu hiểu quan điểm của nhau hơn.

Xin cảm ơn các thành viên cộng đồng đã tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Mong muốn tham gia Hội đồng của các bạn có ý nghĩa rất lớn. Thời gian và công sức mà các bạn đã dành ra đã cho thấy các bạn cống hiến cho phong trào nhiều như thế nào. Xin chúc mừng các ứng viên được chọn và cảm ơn các ứng viên còn lại. Xin hãy tiếp tục hỗ trợ Wikimedia bằng khả năng lãnh đạo của mình.

Xin cảm ơn những người đã tham gia quá trình chọn lọc của các đoàn hội. Bạn có thể xem kết quả quá trình này.

Bước tiếp theo của cuộc bầu cử sẽ là giai đoạn bỏ phiếu cộng đồng. Xem thời gian biểu của cuộc bầu cử tại đây. Để chuẩn bị, cộng đồng có thể:

Thân ái,

Nhóm Chiến lược và Quản trị Phong trào

Thay mặt cho Nhóm Tuyển chọn Hội đồng và Uỷ ban Bầu cử

RamzyM (WMF) 01:29, ngày 20 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2022-30[sửa]

19:27, ngày 25 tháng 7 năm 2022 (UTC)

Biểu quyết chọn phát biểu cho La bàn Bầu cử[sửa]

Bạn có thể tìm thấy các phiên bản ngôn ngữ khác của thông báo này tại Meta-Wiki.

Xin chào tất cả các bạn,

[[<tvar name="ElectionCompass">m:Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2022/Community_Voting/Election_Compass</tvar>|Hãy tham gia bỏ phiếu tại Meta-Wiki để chọn ra các phát biểu]] sẽ được sử dụng trong La bàn Bầu cử của cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022.

La bàn Bầu cử là công cụ giúp cử tri chọn ra ứng viên phù hợp nhất với niềm tin và quan điểm của mình. Cộng đồng sẽ đề xuất phát biểu và các ứng viên sẽ trả lời bằng thang Lickert (ủng hộ/trung lập/phản đối); nội dung họ trả lời sẽ được chuyển vào La bàn. Sau đó, khi sử dụng La bàn, cử tri cũng sẽ trả lời các phát biểu theo cách tương tự; kết quả của La bàn sẽ cho thấy ứng viên có nội dung trả lời phù hợp nhất với cử tri.

Dưới đây là thời gian biểu của La bàn Bầu cử:

 • Ngày 8 đến 20 tháng 7: Tình nguyện viên đề xuất phát biểu cho La bàn Bầu cử
 • Ngày 21 đến 22 tháng 7: Uỷ ban Bầu cử xem xét và đánh giá các phát biểu để làm rõ và lược bỏ các phát biểu lạc đề.
 • Ngày 23 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8: Tình nguyện viên biểu quyết chọn phát biểu
 • Ngày 2 đến 4 tháng 8: Uỷ ban Bầu cử chọn ra 15 phát biểu
 • Ngày 5 đến 12 tháng 8: Các ứng viên trả lời phát biểu
 • Ngày 15 tháng 8: La bàn Bầu cử được mở

Uỷ ban Bầu cử sẽ chọn ra 15 phát biểu vào cuối tháng 8.

Thân ái,

Nhóm Chiến lược và Quản trị Phong trào

Thay mặt cho Nhóm Tuyển chọn Hội đồng và Uỷ ban Bầu cử


RamzyM (WMF) 08:37, ngày 26 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2022-31[sửa]

21:21, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)

Tech News: 2022-32[sửa]

19:50, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)

Delay of the 2022 Wikimedia Foundation Board of Trustees election[sửa]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

I am reaching out to you today with an update about the timing of the voting for the Board of Trustees election.

As many of you are already aware, this year we are offering an Election Compass to help voters identify the alignment of candidates on some key topics. Several candidates requested an extension of the character limitation on their responses expanding on their positions, and the Elections Committee felt their reasoning was consistent with the goals of a fair and equitable election process.

To ensure that the longer statements can be translated in time for the election, the Elections Committee and Board Selection Task Force decided to delay the opening of the Board of Trustees election by one week - a time proposed as ideal by staff working to support the election.

Although it is not expected that everyone will want to use the Election Compass to inform their voting decision, the Elections Committee felt it was more appropriate to open the voting period with essential translations for community members across languages to use if they wish to make this important decision.

The voting will open on August 23 at 00:00 UTC and close on September 6 at 23:59 UTC.

Best regards,

Matanya, on behalf of the Elections Committee

RamzyM (WMF) 12:22, ngày 15 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2022-33[sửa]

21:08, ngày 15 tháng 8 năm 2022 (UTC)

Bản tin Kỹ thuật: 2022-34[sửa]

00:12, ngày 23 tháng 8 năm 2022 (UTC)

Giai đoạn bỏ phiếu cộng đồng của cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022 đã bắt đầu[sửa]

Bạn có thể tìm thấy các phiên bản ngôn ngữ khác của thông báo này tại Meta-Wiki.

Xin chào mọi người,

Giai đoạn bỏ phiếu cộng đồng của cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022 đã bắt đầu. Dưới đây là một số liên kết cung cấp các thông tin cần thiết cho việc bỏ phiếu:

Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy đến SecurePoll để bỏ phiếu ngay. Bạn có thể bỏ phiếu từ ngày 23 tháng 8 lúc 00:00 UTC đến ngày 6 tháng 9 lúc 23:59 UTC. Để kiểm tra điều kiện bỏ phiếu, xem trang thông tin về điều kiện bỏ phiếu.

Thân ái,

Nhóm Chiến lược và Quản trị Phong trào

Thay mặt cho Nhóm Tuyển chọn Hội đồng và Uỷ ban Bầu cử

User:RamzyM (WMF) 16:52, ngày 23 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tech News: 2022-35[sửa]

23:05, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)

Lời mời tham gia Diễn đàn Chiến lược Phong trào[sửa]

Xin chào mọi người!,

Diễn đàn Chiến lược Phong trào (Diễn đàn CLPT) là một không gian hợp tác đa ngôn ngữ dành cho tất cả các cuộc trò chuyện về việc thực thi Chiến lược Phong trào.

Chúng tôi mong muốn mời tất cả các thành viên Phong trào cùng hợp tác tại Diễn Đàn CLPT. Mục tiêu của diễn đàn là xây dựng việc hợp tác cộng đồng, sử dụng một nền tảng đa ngôn ngữ hòa hợp.

Chiến lược Phong trào là một nỗ lực hợp tác để hình dung và xây dựng tương lai của Phong trào Wikimedia. Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp cho Chiến lược Phong trào, từ một nhận xét nhỏ cho tới một dự án toàn thời gian.

Hãy tham gia diễn đàn này bằng tài khoản Wikimedia của bạn, tham gia vào các cuộc trò chuyện và đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ của bạn.

Nhóm Quản trị và Chiến lược Phong trào (QT&CLPT) đã đưa ra đề xuất tổ chức Diễn đàn CLPT vào tháng 5 năm 2022. Đã có một giai đoạn xem xét cộng đồng kéo dài 2 tháng, kết thúc vào ngày 24 tháng 7 năm 2022. Quá trình xem xét cộng đồng bao gồm một số câu hỏi đã mở ra nhiều cuộc trò chuyện thú vị. Bạn có thể đọc Báo cáo Đánh giá của Cộng đồng.

Chúng tôi mong được gặp bạn tại Diễn đàn CLPT!

Trân trọng,

Nhóm Quản trị và Chiến lược Phong trào

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 16:00, ngày 30 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giai đoạn bỏ phiếu cộng đồng của cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022 đã bắt đầu[sửa]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello,

The Community Voting period of the 2022 Board of Trustees election started on August 23, 2022, and will close on September 6, 2022 23:59 UTC. There’s still a chance to participate in this election. If you did not vote, please visit the SecurePoll voting page to vote now. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page. If you need help in making your decision, here are some helpful links:

Best,

Movement Strategy and Governance

VChang (WMF) & RamzyM (WMF) 13:13, ngày 2 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bản tin Kỹ thuật: 2022-36[sửa]

23:22, ngày 5 tháng 9 năm 2022 (UTC)

Bản thảo của Hướng dẫn Thực thi Đã sửa đổi cho Bộ Quy tắc Ứng xử Chung[sửa]

Bạn có thể tìm thấy các phiên bản ngôn ngữ khác của thông báo này tại Meta-Wiki.

Xin chào mọi người!

Ủy ban sửa đổi Hướng dẫn Thực thi cho Bộ Quy tắc Ứng xử Chung đang yêu cầu thảo luận về Bản thảo của Hướng dẫn Thực thi Đã sửa đổi cho Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (QTỨXC). Giai đoạn xem xét này sẽ được mở từ 8 tháng 9 năm 2022 đến 8 tháng 10 năm 2022.

Ủy ban đã hợp tác để sửa đổi bản thảo của hướng dẫn này dựa trên ý kiến đóng góp được thu thập từ giai đoạn thảo luận của cộng đồng từ tháng 5 đến tháng 7, cũng như cuộc bỏ phiếu của cộng đồng đã kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Các sửa đổi tập trung vào bốn lĩnh vực sau:

 1. Để xác định loại hình, mục đích và khả năng áp dụng của chương trình đào tạo QTỨXC;
 2. Để đơn giản hóa ngôn ngữ để những người không phải chuyên gia dễ tiếp cận hơn về việc dịch và hiểu;
 3. Để khám phá khái niệm của khẳng định, bao gồm cả ưu và nhược điểm của nó;
 4. Để xem lại sự cân bằng giữa quyền riêng tư của người tố cáo và người bị tố cáo

Ủy ban yêu cầu thảo luận và đề xuất về các sửa đổi này trước 8 tháng 10 năm 2022. Từ đó, Ủy ban sửa đổi dự kiến ​​sẽ sửa đổi thêm các hướng dẫn dựa trên ý kiến ​​đóng góp của cộng đồng.

Tìm Hướng dẫn đã sửa đổi trên Meta, và một vài trang so sánh bằng một số ngôn ngữ.

Mọi người có thể chia sẻ thảo luận ở một số nơi. Người hướng dẫn hoan nghênh các thảo luận bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trên trang thảo luận về Hướng dẫn thực thi đã sửa đổi. Các thảo luận cũng có thể được chia sẻ trên các trang thảo luận về bản dịch, tại các cuộc thảo luận địa phương hoặc trong giờ trò chuyện. Có một loạt giờ trò chuyện đã được lên kế hoạch về Hướng dẫn thực thi đã sửa đổi; vui lòng xem Meta để biết thời gian và thông tin chi tiết.

Nhóm điều hành hỗ trợ giai đoạn xem lại này hy vọng sẽ tiếp cận được một số lượng lớn cộng đồng. Nếu bạn không thấy một cuộc trò chuyện nào đang diễn ra trong cộng đồng của mình, hãy tổ chức một cuộc thảo luận. Người hướng dẫn có thể hỗ trợ bạn thiết lập các cuộc trò chuyện. Các cuộc thảo luận sẽ được tổng kết và trình bày trước ban soạn thảo hai tuần một lần. Các bản tóm tắt sẽ được xuất bản ở đây.

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 14:14, ngày 10 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bản tin Kỹ thuật: Tuần 37 năm 2022[sửa]

01:50, ngày 13 tháng 9 năm 2022 (UTC)

Bản tin Kỹ thuật: 2022-38[sửa]

MediaWiki message delivery 22:16, ngày 19 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Công bố kết quả biểu quyết sơ bộ của cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022[sửa]

Bạn có thể tìm thấy các phiên bản ngôn ngữ khác của thông báo này tại Meta-Wiki.

Xin chào mọi người,

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022 và giúp chọn ra những thành viên mới cho Hội đồng Quản trị.

Dưới đây là kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022:

Xem thêm thông tin về cuộc bầu cử: Kết quảthống kê.

Hội đồng sẽ hoàn thành việc xem xét các ứng cử viên được bình chọn nhiều nhất, bao gồm cả việc tiến hành kiểm tra lý lịch. Hội đồng quản trị dự kiến sẽ bổ nhiệm các ủy viên mới tại cuộc họp của họ vào tháng 12.

Thân ái,

Nhóm Chiến lược và Quản trị Phong trào

Thay mặt cho Nhóm Tuyển chọn Hội đồng và Uỷ ban Bầu cử

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 15:45, ngày 22 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bản tin Kỹ thuật: Tuần 39 năm 2022[sửa]

MediaWiki message delivery 00:30, ngày 27 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]