Thảo luận Thành viên:Rxy

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Re: Request for username change : Hosiryuhosi -> Rxy[sửa]

Done. I also updated Thành viên:Rxy/common.js to point to m:User:Rxy/global.js. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:16, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)