Bước tới nội dung

Wiktionary:Bot/Xin phép

Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary
Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi DefenderTienMinh07 trong đề tài CommonsDelinker
Xem Thảo luận Thành viên:Mxn/2006.
Xem Thảo luận Thành viên:Mxn/2006.
Xem Thảo luận Thành viên:Mxn/2007.
Xem Thảo luận Thành viên:Mxn.
Xem Thảo luận Thành viên:Mxn.
Xem Thảo luận Thành viên:Mxn.

SpaceBirdyBot[sửa]

Hello, I am running my Bot User:SpaceBirdyBot as interwikibot on is.wikt (and de,es,pt,ga,af,fo,nah,scn,nl,sv,ro) lately because not all links are catched by the current active bots there. If You are interested I can set my bot to run here also.

I am using SVN pywikipedia (latest) and run it using

interwiki.py -wiktionary -autonomous -force -noauto -nobacklink -noshownew -neverlink:fur,ilo,nov,sco
 • Botmaster: is:Notandi:Spacebirdy
 • Bot's name:User:SpaceBirdyBot
 • List of bot flags on other Wiktionarys:af,ar,co,ca,oc,da,de,el,es,it,is,pt,ga,gd,af,fo,nah,scn,nl,sv,ro,yi,zh-min-nan,...
 • Purpose:interwiki
 • Technical details:svn pywikipediabot, latest versions

Best regards, --chim trời (:> )=| 00:21, ngày 22 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời

See Thảo luận Thành viên:Mxn.
Xong / done. Thanks for asking. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:46, ngày 27 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời

Luckas-bot[sửa]

 • Botmaster: Luckas Blade
 • Bot's name: Luckas-bot
 • List of bot flags on other Wiktionaries: pt
 • Purpose: interwiki
 • Technical details: svn pywikipediabot, latest versions

Thanks. --Luckas Blade (thảo luận) 21:06, ngày 21 tháng 11 năm 2008 (UTC)Trả lời

Xong / done. Thanks for your patience. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:10, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)Trả lời

RoggBot[sửa]

 • Botmaster: Roggy
 • Bot's name: RoggBot
 • List of bot flags on other Wiktionaries: (ru:la: waiting, in progress).
 • Purpose: interwiki
 • Technical details: svn pywikipediabot, latest versions

Thanks. --Roggy (thảo luận) 17:33, ngày 28 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời

Flag of Bot is accepted on ru:wikt (home project) --Roggy (thảo luận) 14:11, ngày 29 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời
Xong / done. Thanks for asking. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:10, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)Trả lời

Qbot[sửa]

 • Botmaster: Quang@viWP
 • Bot's name: Qbot
 • Purpose: Vietnamese misspelling correction.
 • Technical details: pywikipediabot, latest versions

Thank you. Qbot (thảo luận) 05:08, ngày 11 tháng 8 năm 2010 (UTC)Trả lời

Xong. Xin lỗi vì bắt bạn phải chờ lâu quá. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:40, ngày 30 tháng 10 năm 2011 (UTC)Trả lời

GedawyBot[sửa]

Thanks in advance.--محمد الجداوي (thảo luận) 16:17, ngày 27 tháng 10 năm 2011 (UTC)Trả lời

Xong / done. Thanks for asking. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:50, ngày 30 tháng 10 năm 2011 (UTC)Trả lời

KamikazeBot[sửa]

 • Botmaster: Karol007
 • Bot's name: User:KamikazeBot
 • List of bot flags on other Wiktionaries: full list (about 70 bot flags)
 • Purpose: interwiki
 • Technical details: pywikipediabot, latest versions

Best regards, Karol007 (thảo luận) 20:45, ngày 30 tháng 11 năm 2011 (UTC)Trả lời

 Đã làm xong / done – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 16:33, ngày 5 tháng 12 năm 2011 (UTC)Trả lời

YS-Bot[sửa]

 • Botmaster: Yoursmiel
 • Bot's name: User:YS-Bot
 • List of bot flags on other Wiktionaries: list
 • Purpose: interwiki
 • Technical details: pywikipediabot, latest versions

If you need some test edits, just tell me. Best regards --Yoursmile (thảo luận) 09:39, ngày 21 tháng 8 năm 2012 (UTC)Trả lời

 Xong / done. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 18:47, ngày 29 tháng 8 năm 2012 (UTC)Trả lời

Makecat-bot[sửa]

 • Botmaster: Makecat
 • Bot's name: User:Makecat-bot
 • List of bot flags on other Wiktionaries: list
 • Purpose: Interwikis
 • Technical details: Pywikipediabot

Thanks. Please tell me if you have some questions. --Makecat (thảo luận) 15:08, ngày 17 tháng 1 năm 2013 (UTC)Trả lời

Makecat-bot was already given the bot flag on October 11. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:11, ngày 18 tháng 1 năm 2013 (UTC)Trả lời
 Done Huh, I must've been seeing things. Anyways, Makecat-bot now has the bot flag. Sorry for the wait. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:36, ngày 24 tháng 1 năm 2013 (UTC)Trả lời

HydrizBot[sửa]

 • Botmaster: Hydriz
 • Bot's name: User:HydrizBot
 • List of bot flags on other Wiktionaries: full list
 • Purpose: interwiki
 • Technical details: pywikipediabot, latest versions

Regards. --Hydriz (thảo luận) 04:53, ngày 8 tháng 6 năm 2015 (UTC)Trả lời

Hydriz  Done, sorry for the delay. – Nguyễn Xuân Minh 💬 09:01, ngày 27 tháng 6 năm 2016 (UTC)Trả lời

UT-interwiki-Bot[sửa]

If you need some test edits, just tell me. Greetings from Austria. --Udo T. (thảo luận) 15:25, ngày 3 tháng 6 năm 2016 (UTC)Trả lời
@mxn ? --Udo T. (thảo luận) 20:42, ngày 12 tháng 6 năm 2016 (UTC)Trả lời

@Udo T.,  done, thanks for your patience. – Nguyễn Xuân Minh 💬 09:04, ngày 27 tháng 6 năm 2016 (UTC)Trả lời

KiDavidbot[sửa]

 • Chủ nhân: MuDavid
 • Tên: KiDavidbot
 • Mục đích: cleanup mục từ tiếng Hà Lan và tạo trang dạng biến, chia của mục từ tiếng Hà Lan
 • Chi tiết kỹ thuật: ngôn ngữ Mathematica

Trân trọng, MuDavid Đa Vịt 02:17, ngày 28 tháng 9 năm 2018 (UTC)Trả lời

Tocdoso1Bot[sửa]

 • Người chạy: NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận)
 • Tên: Tocdoso1
 • Mục đích: Sửa cụm {{term|từ Mỹ,nghĩa Mỹ}} (không có dấu cách sau dấu phẩy)
 • Ngôn ngữ: AWB

@Nguyentrongphu: Dấu trên có cần sửa không nhỉ? Nếu có thì phiền anh cấp giúp quyền. NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 04:49, ngày 19 tháng 9 năm 2021 (UTC)Trả lời

CóY Bot đã được cấp quyền. NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 04:48, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)Trả lời

CommonsDelinker[sửa]

 • Người vận hành: Ban quản trị Wikimedia Commons, Magnus Manske
 • Tên: CommonsDelinker
 • Mục đích: Thay hoặc xóa liên kết của một tệp tin trên Commons
 • Ngôn ngữ: Pywikibot, PHP

Các hành chính viên @Nguyentrongphu:@Mxn:. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 16:37, ngày 5 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời