Wiktionary:Tin nhắn cho bảo quản viên

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tin nhắn cho bảo quản viên
Đây là trang để thành viên thông báo các nhiệm vụ trên Wiktionary cần bảo quản viên thực hiện. Vui lòng đặt tin nhắn mới ở cuối trang thảo luận hoặc nhấn vào đây để bắt đầu một cuộc thảo luận mới. Bạn cũng có thể yêu cầu quyền lùi sửa hoặc báo cáo phá hoại ở đây.

Global ban proposal for Musée Annam[sửa]

Apologies for writing in English. Xin hãy giúp dịch sang ngôn ngữ của bạn There is an on-going discussion about a proposal that Musée Annam be globally banned from editing all Wikimedia projects. You are invited to participate at Requests for comment/Global ban for Musée Annam on Meta-Wiki. Cảm ơn! NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 14:22, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 17 tháng 1 năm 2022[sửa]

Sửa lỗi chính tả nhỏ: nhầm → nhằm. 09:06, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Đã sửa--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 09:12, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 19 tháng 1 năm 2022[sửa]


113.185.77.200 (thảo luận) 01:43, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 01:49, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Từ chối do không nêu yêu cầu--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 01:12, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 5 tháng 2 năm 2022[sửa]


2001:EE0:222:A17A:AE33:F437:7B6A:42D0 (thảo luận) 07:50, ngày 5 tháng 2 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 08:01, ngày 5 tháng 2 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Từ chối do không nêu yêu cầu--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 01:12, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 6 tháng 2 năm 2022[sửa]


27.76.100.172 (thảo luận) 20:53, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 00:38, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Từ chối do không nêu yêu cầu--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 01:12, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu tạo trang MediaWiki:Wiktionary-affix[sửa]

Nhờ các BQV tạo trang này với nội dung “Tiền tố” để đồng bộ với MediaWiki:Wiktionary-suffix, xin cảm ơn. 06:57, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

✔Đã xong--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 07:22, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
TheHighFighter2: Xin sửa lại thành “Phụ tố”, lỗi do tôi chưa kiểm tra kĩ. Cảm ơn bạn. 09:25, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
✔Đã sửa--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:59, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 16 tháng 4 năm 2022[sửa]


14.191.111.196 (thảo luận) 17:25, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Từ chối do không nêu yêu cầu. Nếu bạn cho biết bạn cần sửa gì, tôi sẽ hỗ trợ bạn. --Kateru Zakuro (thảo luận) 04:23, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

MediaWiki:Sp-contributions-footer-anon[sửa]

Phiền một bảo quản viên sửa [[:w:vi:địa chỉ IP]] thành [[:w:vi:địa chỉ IP|địa chỉ IP]]. Một câu hoàn chỉnh không nên có nội dung thừa. NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 01:27, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

✔Đã sửa--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:43, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

MediaWiki:Gadget-TabbedLanguages.js[sửa]

Dòng 194: Dòng 194:
$(".lang-entry").wrapAll(mw.html.element("div", { $(".lang-entry").wrapAll(mw.html.element("div", {
id: "entry-tabs", id: "entry-tabs",
style: "clear: both;",
})); }));

Thêm clear: both; cho #entry-tabs để sửa lỗi này. NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 23:52, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 15 tháng 6 năm 2022[sửa]


2402:800:6375:5828:65E9:3BAF:D588:E98A (thảo luận) 17:03, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xin bạn cho biết cần sửa gì, tôi sẽ sửa giúp bạn--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:55, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
✔ Từ chối do không nêu yêu cầu cần sửa gì--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:54, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 6 tháng 7 năm 2022[sửa]


Hoilamgi6789 (thảo luận) 07:29, ngày 6 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 08:32, ngày 6 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
✔ Từ chối do không nêu yêu cầu cần sửa gì--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:55, ngày 8 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 8 tháng 7 năm 2022[sửa]


2402:9D80:348:F049:C93F:6825:1AB0:6124 (thảo luận) 08:42, ngày 8 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:55, ngày 8 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
✔ Từ chối do không nêu yêu cầu cần sửa gì--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 09:34, ngày 10 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu gỡ quyền cho JohnsonLee01[sửa]

Các BQV hãy gỡ quyền lùi sửa cho thành viên này vì thành viên đã bị khóa toàn cầu. KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 09:26, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

✔ Đã gỡ--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 00:21, ngày 9 tháng 8 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]