Wiktionary:Tin nhắn cho bảo quản viên

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tin nhắn cho bảo quản viên
Đây là trang để thành viên thông báo các nhiệm vụ trên Wiktionary cần bảo quản viên thực hiện. Vui lòng đặt tin nhắn mới ở cuối trang thảo luận hoặc nhấn vào đây để bắt đầu một cuộc thảo luận mới. Bạn cũng có thể yêu cầu quyền lùi sửa hoặc báo cáo phá hoại ở đây.

Global ban proposal for Musée Annam[sửa]

Apologies for writing in English. Xin hãy giúp dịch sang ngôn ngữ của bạn There is an on-going discussion about a proposal that Musée Annam be globally banned from editing all Wikimedia projects. You are invited to participate at Requests for comment/Global ban for Musée Annam on Meta-Wiki. Cảm ơn! NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 14:22, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 17 tháng 1 năm 2022[sửa]

Sửa lỗi chính tả nhỏ: nhầm → nhằm. 09:06, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã sửa--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 09:12, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 19 tháng 1 năm 2022[sửa]


113.185.77.200 (thảo luận) 01:43, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 01:49, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ chối do không nêu yêu cầu--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 01:12, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 5 tháng 2 năm 2022[sửa]


2001:EE0:222:A17A:AE33:F437:7B6A:42D0 (thảo luận) 07:50, ngày 5 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 08:01, ngày 5 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ chối do không nêu yêu cầu--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 01:12, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 6 tháng 2 năm 2022[sửa]


27.76.100.172 (thảo luận) 20:53, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 00:38, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ chối do không nêu yêu cầu--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 01:12, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu tạo trang MediaWiki:Wiktionary-affix[sửa]

Nhờ các BQV tạo trang này với nội dung “Tiền tố” để đồng bộ với MediaWiki:Wiktionary-suffix, xin cảm ơn. 06:57, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔Đã xong--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 07:22, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
TheHighFighter2: Xin sửa lại thành “Phụ tố”, lỗi do tôi chưa kiểm tra kĩ. Cảm ơn bạn. 09:25, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔Đã sửa--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:59, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 16 tháng 4 năm 2022[sửa]


14.191.111.196 (thảo luận) 17:25, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Từ chối do không nêu yêu cầu. Nếu bạn cho biết bạn cần sửa gì, tôi sẽ hỗ trợ bạn. --Kateru Zakuro (thảo luận) 04:23, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

MediaWiki:Sp-contributions-footer-anon[sửa]

Phiền một bảo quản viên sửa [[:w:vi:địa chỉ IP]] thành [[:w:vi:địa chỉ IP|địa chỉ IP]]. Một câu hoàn chỉnh không nên có nội dung thừa. NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 01:27, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔Đã sửa--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:43, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

MediaWiki:Gadget-TabbedLanguages.js[sửa]

Dòng 194: Dòng 194:
$(".lang-entry").wrapAll(mw.html.element("div", { $(".lang-entry").wrapAll(mw.html.element("div", {
id: "entry-tabs", id: "entry-tabs",
style: "clear: both;",
})); }));

Thêm clear: both; cho #entry-tabs để sửa lỗi này. NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 23:52, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 15 tháng 6 năm 2022[sửa]


2402:800:6375:5828:65E9:3BAF:D588:E98A (thảo luận) 17:03, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết cần sửa gì, tôi sẽ sửa giúp bạn--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:55, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔ Từ chối do không nêu yêu cầu cần sửa gì--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:54, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 6 tháng 7 năm 2022[sửa]


Hoilamgi6789 (thảo luận) 07:29, ngày 6 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 08:32, ngày 6 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔ Từ chối do không nêu yêu cầu cần sửa gì--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:55, ngày 8 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 8 tháng 7 năm 2022[sửa]


2402:9D80:348:F049:C93F:6825:1AB0:6124 (thảo luận) 08:42, ngày 8 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:55, ngày 8 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔ Từ chối do không nêu yêu cầu cần sửa gì--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 09:34, ngày 10 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu gỡ quyền cho JohnsonLee01[sửa]

Các BQV hãy gỡ quyền lùi sửa cho thành viên này vì thành viên đã bị khóa toàn cầu. KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 09:26, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔ Đã gỡ--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 00:21, ngày 9 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấp quyền lùi sửa cho Nguyên Hưng Trần[sửa]

Thành viên tích cực tham gia đóng góp cho Wiktionary và có lùi chống phá hoại nên cấp quyền lùi sửa cho thành viên là một điều rất phù hợp và xứng đáng đối với công lao to lớn của thành viên trên Wiktionary. KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 16:38, ngày 23 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@KhanhCN Defender1st Minh: Không biết thành viên này đã đồng ý hay chưa?--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 02:25, ngày 25 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Ý kiến: Tôi đã thông báo đến thành viên và đang đợi kết quả.  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 05:30, ngày 25 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Đồng ý Chắc chắn tôi sẽ thử lùi tất cả các phá hoại ở đây -- Nguyên Hưng Trần (thảo luận) 10:06, ngày 25 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Ý kiến: thành viên đã đồng ý cấp quyền! Các BQV @Ccv2020: @TheHighFighter2:  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 06:58, ngày 26 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
KhanhCN Defender1st Minh, Nguyên Hưng Trần: Đã cấp quyền. 09:10, ngày 26 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu ẩn toàn bộ sửa đổi của 2405:4800:5B0C:56A8:E96B:2347:1A57:7EEE[sửa]

"Từ tái tạo"[sửa]

Hiện tại Wiktionary tiếng Việt đã có mục từ tái tạo đầu tiên: 1. Tuy nhiên, wiki này lại chưa có một không gian nào mang tên "Từ tái tạo" (không gian tương ứng bên en là "Reconstruction"). Xin được nhờ một bqv rành về cái này cập nhật thêm tên không gian mới cho dự án. Xin cảm ơn!
--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 00:42, ngày 3 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu khóa trang: Thành viên:Bộ lọc sai phạmThành viên:MediaWiki message delivery[sửa]

Yêu cầu cấm vô hạn cho KathleneAbigail[sửa]

 • IP/Tài khoản: KathleneAbigail
 • Lý do: Sử dụng Wiktionary với mục đích spam hoặc quảng cáo

 ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 07:12, ngày 11 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔ Đã cấm--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 07:36, ngày 11 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấp quyền BOT cho InternetArchiveBot[sửa]

Xin phép được tag HCV @Nguyentrongphu: vào giải quyết--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 09:52, ngày 15 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

CóY Tk đó đã được cấp quyền bot toàn cục rồi. Nguyentrongphu (thảo luận) 22:03, ngày 15 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu khóa trang[sửa]

Yêu cầu khóa trang js/css quan trọng Bản mẫu:InternetArchiveBot header/styles.css[sửa]

Yêu cầu cấm vô hạn cho Đã ẩn[sửa]

Yêu cầu cấm ‎2402:800:610d:d14f:a0fa:f2ff:e7f:2c95[sửa]

 Ý kiến: CóY Thông báo thời gian thực BQV TheHighFighter2 đã cấm 1 ngày!  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho DAITUQUYY2025[sửa]

 Ý kiến: BQV Ccv2020 đã nhắc nhở!  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 08:04, ngày 1 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho rối FacebookVNHoangAnh Kiệt[sửa]

 • IP/Tài khoản: FacebookVNHoangAnh Kiệt
 • Người dùng/Chủ rối: FacebookVN
 • Lý do: Rối của một thành viên bị khóa toàn cục được tạo ra để thoái thác khóa, tên thành viên không được chấp nhận + sử dụng Wiktionary với mục đích spam hoặc quảng cáo,
 • Bằng chứng: Một bảo quản viên trên Commons đã xác định hai tài khoản trên là chủ rối và rối thông qua CU hoặc theo nhận dạng vịt (theo lý do cấm: Abusing multiple accounts: lock evasion m:Special:CentralAuth/FacebookVN)

thảo luận không ký tên vừa rồi là của KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận • đóng góp)

✔ – Đã thực hiện. 15:43, ngày 10 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Ý kiến: @KhanhCN Defender1st Minh: Tôi có tìm đến và kiểm tra Facebook của tên này. Và khá bất ngờ (nếu không muốn nói là ngáo). Thành viên này có những biểu hiện của người không bình thường, thể hiện qua một số sửa đổi của các tài khoản rối trên viwiki và 1 số dự án, và cả trên Facebook cá nhân của thành viên này. Nhân tiện bên này không có bản mẫu con rối/người điều khiển rối/khóa toàn cục nhỉ? Vanhdeeptryy (thảo luận) 16:32, ngày 11 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Vanhdeeptryy: Về chuyện Facebook của thành viên thì đúng là thần kinh thật khi tự nhận là học viên của Trường Nguyễn Tr... Không biết ra sao nhưng tôi thấy hành động của tên này thật khó hiểu (tự nhận mình là người có hiểu biết cao về tiếng Nga, [1] và bị cấm vô hạn ở nhiều dự án khác nhau) [Ghi chú: Do không còn nhiều thời gian để nghĩ và viết nên tôi sẽ viết nhanh và sẽ có vài câu khó hiểu]. Còn việc bản mẫu rối thì lúc nào rảnh tôi sẽ tạo...Hoặc bạn có thể tạo nếu có thời gian!  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 11:41, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hình như...Khoan, à mà quên, ủa @Vanhdeeptryy: ơi mà sao phạm vi hoạt động và tuần tra trên mọi dự án wiki của bạn mạnh và rộng dữ vậy?  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 14:23, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@KhanhCN Defender1st Minh: Tôi lâu lâu chỉ đi tuần các dự án thôi, đôi khi còn hỗ trợ báo cáo/gán nhãn rối. Vanhdeeptryy (thảo luận) 14:55, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Còn về bản mẫu rối thì tôi phải hỏi ý kiến BQV Ccv2020. Còn khóa toàn cục là bản mẫu wikimedia được dùng nhiều, tôi sẽ tạo. Vanhdeeptryy (thảo luận) 15:00, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vanhdeeptryy: Tôi sẽ tạo các bản mẫu liên quan đến tài khoản rối, nhưng chỉ tạo những bản mẫu cần thiết vì cộng đồng ở đây ít người, chắc chỉ cần bản mẫu tài khoản rối đặt trên trang thành viên là được. Nếu còn gì bạn có thể đề xuất thêm. –  15:43, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Ccv2020: Vậy nhờ bạn nhập giúp nốt viwiki:Bản mẫu:Người điều khiển rốiviwiki:Bản mẫu:Khóa toàn cục sang bên này. Nhân tiện tôi vừa tạo lối tắt đổi hướng nhanh WT:TNCBQV, nếu thấy không phù hợp thì BQV cứ xóa. Vanhdeeptryy (thảo luận) 16:18, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vanhdeeptryy: Ngày mai tôi sẽ tiến hành nhập các bản mẫu bạn vừa nêu. Các lối tắt trên Wiktionary hiện nay còn ít, bạn có thể tạo thêm. 16:47, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho BritneyLeedom68[sửa]

 • IP/Tài khoản: BritneyLeedom68
 • Lý do: Một bảo quản viên hãy cấm vô hạn tài khoản này vì tài khoản này là một spambot (nhận dạng: Tài khoản mới đăng nhập, tên ngẫu nhiên + 2 (hoặc nhiều hơn 2) chữ số ở cuối, mặc dù tên tài khoản không phải là tên tiếng Việt nhưng lại đăng nhập vào dự án Wiktionary tiếng Việt! Xem: Đặc biệt:Đăng nhập trung ương/BritneyLeedom68)

-  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 13:46, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Ý kiến: Các trường hợp tương tự:
 1. Đặc biệt:Đăng nhập trung ương/AngleaBorella58
 2. Đặc biệt:Đăng nhập trung ương/TraciNicoll098
 3. Đặc biệt:Đăng nhập trung ương/StepanieOshea85
   ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 14:00, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔ – Đã thực hiện. 15:56, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Ý kiến: Đã xác nhận tài khoản BritneyLeedom68 là spambot! Đã bị cấm tại Wiktionary tiếng Việt nhờ Ccv2020 + lý do miêu tả trên nên giờ tôi đã có đủ bằng chứng xác thực và thông tin cần thiết để yêu cầu khóa toàn cục cho BritneyLeedom68!  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 16:04, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
OOjs UI icon check-constructive.svg Đã làm xong Tiếp viên Ruslik0 đã khóa toàn cục!  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 16:15, ngày 21 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho BlaineJones930[sửa]

-  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 05:57, ngày 2 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Ý kiến: +1 bằng chứng trên nhật trình bộ lọc spam  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 06:04, ngày 2 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔ Đã cấm--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 03:00, ngày 5 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đa cấm cho Spambot[sửa]

-  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 06:04, ngày 2 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔ Đã cấm--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 03:12, ngày 5 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

m:Requests for comment/Global ban for Trieu Thuan Son[sửa]

Đang có một biểu quyết cấm chỉ trên toàn hệ thống của Wikimedia đối với thành viên được cho là hậu bối của C/Musée Annam. Xin mời mọi người tham gia cho ý kiến. Ghi chú: Trieu Thuan Son đã bị cấm chỉ trên Wikipedia tiếng Việt theo kết quả biểu quyết. Vanhdeeptryy (thảo luận) 13:48, ngày 6 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Ý kiến: Bỏ phiếu luôn cho máu! À mà thôi, chờ xem sao đã.  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 14:35, ngày 6 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
OOjs UI icon check-constructive.svg Đã làm xong Đã lưu trữ biểu quyết cấm chỉ trên Wayback Machine. (để đề phòng nếu chẳng may biểu quyết cấm chỉ bị xóa vì người tạo trang đã yêu cầu xóa trang) (Xem: http://web.archive.org/web/20221112034607/https://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment/Global_ban_for_Trieu_Thuan_Son)  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 03:56, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Không cần đâu, RfC đã mở thì không thể bị xóa nhanh, trừ khi nó bị tạo ra chỉ để thử nghiệm thì mới xóa. Kiểu gì khi RfC close lại thì cũng sẽ có tiếp viên/sysop bên đó lưu trữ cho ấy mà. Tryvix1509 (thảo luận) 12:14, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho Cô nàng xinh đẹp[sửa]

 • IP/Tài khoản: Cô nàng xinh đẹp
 • Người dùng/Chủ rối: Nghi là Aktm 2019
 • Lý do: (Tài khoản là một phần của thành viên bị cấm trong dự án khác chưa đăng nhập vào Wiktionary: Fan cuồng ca sĩ billie eilish) Rối của thành viên bị cấm trong dự án khác.

-  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 05:33, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Ý kiến: Đang chờ xử lý...  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 06:15, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây đúng là rối của Fan cuồng ca sĩ billie eilish và đã bị cấm vh trên nhiều dự án. Bạn có thể hỏi tôi và Ryder1992 để xác nhận. - Tryvix1509 (thảo luận) 12:17, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đa cấm cho Spambot[sửa]

-  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 06:03, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

OOjs UI icon check-constructive.svg Đã làm xong--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 07:29, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo tên người dùng[sửa]

 • Lý do: 1:Tên giống với tên của một khu vực, một (cựu) quốc gia, 2: Tên quảng cáo.

-  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 16:11, ngày 5 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đa cấm cho Spambot[sửa]

-  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 06:12, ngày 3 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin cấp quyền người lùi sửa[sửa]

Tôi xin được cấp quyền lùi sửa để hỗ trợ tuần tra chống phá hoại trên wiki này. Tôi sẽ sử dụng m:SWViewer để vừa có thể tuần tra Wiktionary tiếng Việt vừa tuần tra trên viwiki và nhiều dự án khác cùng lúc. P/s: Tôi là Vanhdeeptryy đã đổi tên. - Tryvix1509 (thảo luận) 12:28, ngày 5 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Đồng ý Tôi thấy bạn có công xây dựng và nâng cấp dự án này.  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 15:39, ngày 5 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tryvix1509: ✔ – Đã cấp quyền. 05:39, ngày 6 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]