Wiktionary:Tin nhắn cho bảo quản viên

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tin nhắn cho bảo quản viên
Viết tắt:
WT:AN
WT:TNCBQV

Đây là trang để thành viên thông báo các nhiệm vụ trên Wiktionary cần bảo quản viên thực hiện. Vui lòng đặt tin nhắn mới ở cuối trang thảo luận hoặc nhấn vào đây để bắt đầu một cuộc thảo luận mới. Bạn cũng có thể yêu cầu quyền lùi sửa hoặc báo cáo phá hoại ở đây.


Global ban proposal for Musée Annam[sửa]

Apologies for writing in English. Xin hãy giúp dịch sang ngôn ngữ của bạn There is an on-going discussion about a proposal that Musée Annam be globally banned from editing all Wikimedia projects. You are invited to participate at Requests for comment/Global ban for Musée Annam on Meta-Wiki. Cảm ơn! NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 14:22, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 17 tháng 1 năm 2022[sửa]

Sửa lỗi chính tả nhỏ: nhầm → nhằm. 09:06, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã sửa--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 09:12, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 19 tháng 1 năm 2022[sửa]


113.185.77.200 (thảo luận) 01:43, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 01:49, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ chối do không nêu yêu cầu--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 01:12, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 5 tháng 2 năm 2022[sửa]


2001:EE0:222:A17A:AE33:F437:7B6A:42D0 (thảo luận) 07:50, ngày 5 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 08:01, ngày 5 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ chối do không nêu yêu cầu--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 01:12, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 6 tháng 2 năm 2022[sửa]


27.76.100.172 (thảo luận) 20:53, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 00:38, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ chối do không nêu yêu cầu--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 01:12, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu tạo trang MediaWiki:Wiktionary-affix[sửa]

Nhờ các BQV tạo trang này với nội dung “Tiền tố” để đồng bộ với MediaWiki:Wiktionary-suffix, xin cảm ơn. 06:57, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔Đã xong--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 07:22, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
TheHighFighter2: Xin sửa lại thành “Phụ tố”, lỗi do tôi chưa kiểm tra kĩ. Cảm ơn bạn. 09:25, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔Đã sửa--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:59, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 16 tháng 4 năm 2022[sửa]


14.191.111.196 (thảo luận) 17:25, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Từ chối do không nêu yêu cầu. Nếu bạn cho biết bạn cần sửa gì, tôi sẽ hỗ trợ bạn. --Kateru Zakuro (thảo luận) 04:23, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phiền một bảo quản viên sửa [[:w:vi:địa chỉ IP]] thành [[:w:vi:địa chỉ IP|địa chỉ IP]]. Một câu hoàn chỉnh không nên có nội dung thừa. NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 01:27, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔Đã sửa--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:43, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Dòng 194: Dòng 194:
$(".lang-entry").wrapAll(mw.html.element("div", { $(".lang-entry").wrapAll(mw.html.element("div", {
id: "entry-tabs", id: "entry-tabs",
style: "clear: both;",
})); }));

Thêm clear: both; cho #entry-tabs để sửa lỗi này. NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận) 23:52, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 15 tháng 6 năm 2022[sửa]


2402:800:6375:5828:65E9:3BAF:D588:E98A (thảo luận) 17:03, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết cần sửa gì, tôi sẽ sửa giúp bạn--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:55, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔ Từ chối do không nêu yêu cầu cần sửa gì--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:54, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 6 tháng 7 năm 2022[sửa]


Hoilamgi6789 (thảo luận) 07:29, ngày 6 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. 08:32, ngày 6 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔ Từ chối do không nêu yêu cầu cần sửa gì--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:55, ngày 8 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 8 tháng 7 năm 2022[sửa]


2402:9D80:348:F049:C93F:6825:1AB0:6124 (thảo luận) 08:42, ngày 8 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin bạn cho biết bạn cần sửa gì. Tôi sẽ hỗ trợ bạn--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:55, ngày 8 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔ Từ chối do không nêu yêu cầu cần sửa gì--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 09:34, ngày 10 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu gỡ quyền cho JohnsonLee01[sửa]

Các BQV hãy gỡ quyền lùi sửa cho thành viên này vì thành viên đã bị khóa toàn cầu. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 09:26, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔ Đã gỡ--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 00:21, ngày 9 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấp quyền lùi sửa cho Nguyên Hưng Trần[sửa]

Thành viên tích cực tham gia đóng góp cho Wiktionary và có lùi chống phá hoại nên cấp quyền lùi sửa cho thành viên là một điều rất phù hợp và xứng đáng đối với công lao to lớn của thành viên trên Wiktionary. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 16:38, ngày 23 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@DefenderTienMinh07: Không biết thành viên này đã đồng ý hay chưa?--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 02:25, ngày 25 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Ý kiến: Tôi đã thông báo đến thành viên và đang đợi kết quả. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 05:30, ngày 25 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Đồng ý Chắc chắn tôi sẽ thử lùi tất cả các phá hoại ở đây -- Nguyên Hưng Trần (thảo luận) 10:06, ngày 25 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Ý kiến: thành viên đã đồng ý cấp quyền! Các BQV @Ccv2020: @TheHighFighter2: ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 06:58, ngày 26 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
DefenderTienMinh07, Nguyên Hưng Trần: Đã cấp quyền. 09:10, ngày 26 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu ẩn toàn bộ sửa đổi của 2405:4800:5B0C:56A8:E96B:2347:1A57:7EEE[sửa]

"Từ tái tạo"[sửa]

Hiện tại Wiktionary tiếng Việt đã có mục từ tái tạo đầu tiên: 1. Tuy nhiên, wiki này lại chưa có một không gian nào mang tên "Từ tái tạo" (không gian tương ứng bên en là "Reconstruction"). Xin được nhờ một bqv rành về cái này cập nhật thêm tên không gian mới cho dự án. Xin cảm ơn!
--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 00:42, ngày 3 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho KathleneAbigail[sửa]

 • IP/Tài khoản: KathleneAbigail
 • Lý do: Sử dụng Wiktionary với mục đích spam hoặc quảng cáo

☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 07:12, ngày 11 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔ Đã cấm--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 07:36, ngày 11 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấp quyền BOT cho InternetArchiveBot[sửa]

Xin phép được tag HCV @Nguyentrongphu: vào giải quyết--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 09:52, ngày 15 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

CóY Tk đó đã được cấp quyền bot toàn cục rồi. Nguyentrongphu (thảo luận) 22:03, ngày 15 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu khóa trang[sửa]

Yêu cầu khóa trang js/css quan trọng Bản mẫu:InternetArchiveBot header/styles.css[sửa]

Yêu cầu cấm vô hạn cho Đã ẩn[sửa]

 Ý kiến: CóY Thông báo thời gian thực BQV TheHighFighter2 đã cấm 1 ngày! ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho DAITUQUYY2025[sửa]

 Ý kiến: BQV Ccv2020 đã nhắc nhở! ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 08:04, ngày 1 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho rối FacebookVNHoangAnh Kiệt[sửa]

 • IP/Tài khoản: FacebookVNHoangAnh Kiệt
 • Người dùng/Chủ rối: FacebookVN
 • Lý do: Rối của một thành viên bị khóa toàn cục được tạo ra để thoái thác khóa, tên thành viên không được chấp nhận + sử dụng Wiktionary với mục đích spam hoặc quảng cáo,
 • Bằng chứng: Một bảo quản viên trên Commons đã xác định hai tài khoản trên là chủ rối và rối thông qua CU hoặc theo nhận dạng vịt (theo lý do cấm: Abusing multiple accounts: lock evasion m:Special:CentralAuth/FacebookVN)

thảo luận không ký tên vừa rồi là của DefenderTienMinh07 (thảo luận • đóng góp)

✔ – Đã thực hiện. 15:43, ngày 10 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Ý kiến: @DefenderTienMinh07: Tôi có tìm đến và kiểm tra Facebook của tên này. Và khá bất ngờ (nếu không muốn nói là ngáo). Thành viên này có những biểu hiện của người không bình thường, thể hiện qua một số sửa đổi của các tài khoản rối trên viwiki và 1 số dự án, và cả trên Facebook cá nhân của thành viên này. Nhân tiện bên này không có bản mẫu con rối/người điều khiển rối/khóa toàn cục nhỉ? Vanhdeeptryy (thảo luận) 16:32, ngày 11 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Vanhdeeptryy: Về chuyện Facebook của thành viên thì đúng là thần kinh thật khi tự nhận là học viên của Trường Nguyễn Tr... Không biết ra sao nhưng tôi thấy hành động của tên này thật khó hiểu (tự nhận mình là người có hiểu biết cao về tiếng Nga, [1] và bị cấm vô hạn ở nhiều dự án khác nhau) [Ghi chú: Do không còn nhiều thời gian để nghĩ và viết nên tôi sẽ viết nhanh và sẽ có vài câu khó hiểu]. Còn việc bản mẫu rối thì lúc nào rảnh tôi sẽ tạo...Hoặc bạn có thể tạo nếu có thời gian! ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 11:41, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hình như...Khoan, à mà quên, ủa @Vanhdeeptryy: ơi mà sao phạm vi hoạt động và tuần tra trên mọi dự án wiki của bạn mạnh và rộng dữ vậy? ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 14:23, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@DefenderTienMinh07: Tôi lâu lâu chỉ đi tuần các dự án thôi, đôi khi còn hỗ trợ báo cáo/gán nhãn rối. Vanhdeeptryy (thảo luận) 14:55, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Còn về bản mẫu rối thì tôi phải hỏi ý kiến BQV Ccv2020. Còn khóa toàn cục là bản mẫu wikimedia được dùng nhiều, tôi sẽ tạo. Vanhdeeptryy (thảo luận) 15:00, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vanhdeeptryy: Tôi sẽ tạo các bản mẫu liên quan đến tài khoản rối, nhưng chỉ tạo những bản mẫu cần thiết vì cộng đồng ở đây ít người, chắc chỉ cần bản mẫu tài khoản rối đặt trên trang thành viên là được. Nếu còn gì bạn có thể đề xuất thêm. –  15:43, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Ccv2020: Vậy nhờ bạn nhập giúp nốt viwiki:Bản mẫu:Người điều khiển rốiviwiki:Bản mẫu:Khóa toàn cục sang bên này. Nhân tiện tôi vừa tạo lối tắt đổi hướng nhanh WT:TNCBQV, nếu thấy không phù hợp thì BQV cứ xóa. Vanhdeeptryy (thảo luận) 16:18, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vanhdeeptryy: Ngày mai tôi sẽ tiến hành nhập các bản mẫu bạn vừa nêu. Các lối tắt trên Wiktionary hiện nay còn ít, bạn có thể tạo thêm. 16:47, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho BritneyLeedom68[sửa]

 • IP/Tài khoản: BritneyLeedom68
 • Lý do: Một bảo quản viên hãy cấm vô hạn tài khoản này vì tài khoản này là một spambot (nhận dạng: Tài khoản mới đăng nhập, tên ngẫu nhiên + 2 (hoặc nhiều hơn 2) chữ số ở cuối, mặc dù tên tài khoản không phải là tên tiếng Việt nhưng lại đăng nhập vào dự án Wiktionary tiếng Việt! Xem: Đặc biệt:Đăng nhập trung ương/BritneyLeedom68)

- ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 13:46, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Ý kiến: Các trường hợp tương tự:
 1. Đặc biệt:Đăng nhập trung ương/AngleaBorella58
 2. Đặc biệt:Đăng nhập trung ương/TraciNicoll098
 3. Đặc biệt:Đăng nhập trung ương/StepanieOshea85

☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 14:00, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔ – Đã thực hiện. 15:56, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Ý kiến: Đã xác nhận tài khoản BritneyLeedom68 là spambot! Đã bị cấm tại Wiktionary tiếng Việt nhờ Ccv2020 + lý do miêu tả trên nên giờ tôi đã có đủ bằng chứng xác thực và thông tin cần thiết để yêu cầu khóa toàn cục cho BritneyLeedom68! ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 16:04, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Đã làm xong Tiếp viên Ruslik0 đã khóa toàn cục! ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 16:15, ngày 21 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho BlaineJones930[sửa]

- ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 05:57, ngày 2 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Ý kiến: +1 bằng chứng trên nhật trình bộ lọc spam ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 06:04, ngày 2 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
✔ Đã cấm--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 03:00, ngày 5 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đa cấm cho Spambot[sửa]

- ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 06:04, ngày 2 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

✔ Đã cấm--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 03:12, ngày 5 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đang có một biểu quyết cấm chỉ trên toàn hệ thống của Wikimedia đối với thành viên được cho là hậu bối của C/Musée Annam. Xin mời mọi người tham gia cho ý kiến. Ghi chú: Trieu Thuan Son đã bị cấm chỉ trên Wikipedia tiếng Việt theo kết quả biểu quyết. Vanhdeeptryy (thảo luận) 13:48, ngày 6 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Ý kiến: Bỏ phiếu luôn cho máu! À mà thôi, chờ xem sao đã. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 14:35, ngày 6 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Đã làm xong Đã lưu trữ biểu quyết cấm chỉ trên Wayback Machine. (để đề phòng nếu chẳng may biểu quyết cấm chỉ bị xóa vì người tạo trang đã yêu cầu xóa trang) (Xem: http://web.archive.org/web/20221112034607/https://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment/Global_ban_for_Trieu_Thuan_Son) ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 03:56, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Không cần đâu, RfC đã mở thì không thể bị xóa nhanh, trừ khi nó bị tạo ra chỉ để thử nghiệm thì mới xóa. Kiểu gì khi RfC close lại thì cũng sẽ có tiếp viên/sysop bên đó lưu trữ cho ấy mà. Tryvix1509 (thảo luận) 12:14, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấm vô hạn cho Cô nàng xinh đẹp[sửa]

 • IP/Tài khoản: Cô nàng xinh đẹp
 • Người dùng/Chủ rối: Nghi là Aktm 2019
 • Lý do: (Tài khoản là một phần của thành viên bị cấm trong dự án khác chưa đăng nhập vào Wiktionary: Fan cuồng ca sĩ billie eilish) Rối của thành viên bị cấm trong dự án khác.

- ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 05:33, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Ý kiến: Đang chờ xử lý... ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 06:15, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây đúng là rối của Fan cuồng ca sĩ billie eilish và đã bị cấm vh trên nhiều dự án. Bạn có thể hỏi tôi và Ryder1992 để xác nhận. - Tryvix1509 (thảo luận) 12:17, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đa cấm cho Spambot[sửa]

- ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 06:03, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Đã làm xong--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 07:29, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo tên người dùng[sửa]

 • Lý do: 1:Tên giống với tên của một khu vực, một (cựu) quốc gia, 2: Tên quảng cáo.

- ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 16:11, ngày 5 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Ý kiến: CóY BQV Kateru Zakuro đã cấm. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 16:25, ngày 8 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đa cấm cho Spambot[sửa]

- ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 06:12, ngày 3 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi thấy cái tài khoản này vẫn chưa có bất kỳ sửa đổi phá hoại nào thì việc khóa bây giờ có hơi không đúng nhỉ? – Kateru Zakuro (thảo luận) 08:28, ngày 7 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Kateru Zakuro: Nếu anh để ý kĩ thì sẽ thấy toàn bộ tài khoản trên đều bị bộ lọc chặn không cho sửa đổi và tác vụ ấy được ghi lại ở nhật trình ẩn Spam block list log (https://vi.m.wiktionary.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Nh%E1%BA%ADt_tr%C3%ACnh?type=spamblacklist&user=Nell454808793&page=&wpdate=&tagfilter=&wpfilters%5B%5D=newusers&wpFormIdentifier=logeventslist). Tôi nghĩ nếu không ngăn chặn kịp thời thì những tài khoản trên sẽ tiếp tục spam làm tràn đầy nhật trình, hoặc tệ hơn là qua mặt cả bộ lọc để tiếp tục hành vi quảng cáo, spam link rác trên Wiktionary. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 10:14, ngày 7 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Đã làm xong Các tài khoản trên đã bị khóa toàn cục. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 11:00, ngày 31 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin cấp quyền người lùi sửa[sửa]

Tôi xin được cấp quyền lùi sửa để hỗ trợ tuần tra chống phá hoại trên wiki này. Tôi sẽ sử dụng m:SWViewer để vừa có thể tuần tra Wiktionary tiếng Việt vừa tuần tra trên viwiki và nhiều dự án khác cùng lúc. P/s: Tôi là Vanhdeeptryy đã đổi tên. - Tryvix1509 (thảo luận) 12:28, ngày 5 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Đồng ý Tôi thấy bạn có công xây dựng và nâng cấp dự án này. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 15:39, ngày 5 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tryvix1509: ✔ – Đã cấp quyền. 05:39, ngày 6 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu cấp quyền lùi sửa[sửa]

Tôi xin được cấp quyền lùi sửa để giúp ngăn chặn các sửa đổi phá hoại ở Wiktionary. – WhoAlone 03:12, ngày 7 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

WhoAlone: ✔ – Đã cấp quyền. --Kateru Zakuro (thảo luận) 08:26, ngày 7 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phá hoại, thay thế nội dung. BQV hoặc ĐPV nào đó hãy ẩn mức khả kiến của các sửa đổi phá hoại này. Tryvix1509 (thảo luận) 08:52, ngày 11 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã nhắc nhở! Nhưng vẫn phải ẩn một số sửa đổi đó IP gây ra. Các BQV: @Ccv2020, @TheHighFighter2, @Kateru Zakuro,... ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 12:10, ngày 11 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi đã báo cáo lên Meta vì có liên quan đến lạm dụng liên Wiki. Tryvix1509 (thảo luận) 12:13, ngày 11 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo spam/spambot[sửa]

Spam/quảng cáo. – Tryvix1509 (thảo luận) 04:58, ngày 23 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

+1 TNKAngelika bị chặn và được ghi lại trong nhật trình ẩn Spam block list log ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 19:21, ngày 30 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Thông báo thời gian thực 1 trên 5 trường hợp đã bị khóa toàn cục (ElijahRussell) nên án cấm là không cần thiết đối với ElijahRussell ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 19:27, ngày 30 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tất cả đã bị khóa toàn cục. – Tryvix (thảo luận) 15:38, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 22 Tháng 2 năm 2023[sửa]


2402:800:6313:D973:4CF1:A5B6:876E:A1AF (thảo luận) 08:39, ngày 22 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không đồng ý, do bạn cứ xóa phần nội dung tiếng Việt trong bài--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:04, ngày 22 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 24 Tháng 2 năm 2023[sửa]


2001:EE0:45FF:1CB0:C80B:16F:23DC:65C6 (thảo luận) 05:37, ngày 24 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Từ chối do không nêu lý do. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 15:32, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 30 tháng 3 năm 2023[sửa]


103.199.69.187 (thảo luận) 06:39, ngày 30 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không! Bạn sửa trang thành viên của tôi làm gì?--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 07:56, ngày 30 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu khóa trang Bản mẫu:shortcut[sửa]

 • Trang cần khóa: Bản mẫu:shortcut
 • Tình trạng khóa: Sửa đổi: Cho phép mọi thành viên (vô hạn). Di chuyển: Cho phép mọi thành viên (vô hạn)
 • Khóa: Sửa đổi: Chỉ cho phép thành viên tự xác nhận (vô thời hạn).
 • Lý do: Trang đã từng bị IP phá hoại (nhưng cách đây 2 tháng vẫn chưa được lùi sửa). Và trang này là một phần quan trọng trong dự án nên khóa là cần thiết.

–  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 18:56, ngày 23 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Đã rút lại yêu cầu khóa trang do đã hai tháng không có vụ phá hoại nào diễn ra. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 15:54, ngày 6 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 24 tháng 4 năm 2023[sửa]


2402:800:63AF:DA41:504D:BFF6:A256:67C4 (thảo luận) 03:34, ngày 24 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Từ chối do không nêu lý do sửa. –  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 17:00, ngày 1 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phá hoại có hệ thống của IP[sửa]

Có một nhóm IP có lẽ cùng 1 người, và ai ở Wikipedia lâu năm cũng có thể cảm nhận đó là sock puppet của ai. IP (thậm chí dùng cả tài khoản) này rất thích tạo các mục từ liên quan đến các đề tài sau:

- Văn hóa lịch sử

- Nghệ thuật dân gian

- Từ ngữ trích từ bài hát

- Từ ngữ cắt ra từ 1 thành ngữ, tục ngữ

- Từ lóng trên Internet

và cuối cùng là chính trị từ cổ đến kim (chủ nghĩa cộng sản).

Mục từ hoặc nghe rất lạ tai, hoặc nghe rất văn hoa đao to búa lớn bằng Hán-Việt.

Trước đây t có báo BQV xóa một nhóm như tả, hữu, tả xung, hữu đột,...Nay thấy thêm IP này: https://vi.wiktionary.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:%C4%90%C3%B3ng_g%C3%B3p/42.113.198.206

Toàn bộ các mục từ đều là rác do người này tự nghĩ ra, rất tiếc tồn đọng trên này từ 2019 nay chưa ai hay. Đơn cử:

- Hồng Hồng Tuyết Tuyết: tên 1 bài ca trù, người này phịa ra là: "Phường xướng ca, đĩ thõa." Đây là chủ đề nghệ thuật dân gian.

- ngủm củ tỏi: là từ lóng không được công nhận, chỉ được dùng trên mạng mà không sách vở nào dùng. Người này phịa ra: "Thất bại như củ tỏi ngậm nước lâu bị thối.". Đây là chủ đề Từ lóng.

- thịt mỡ dưa hành: đây chỉ là một cụm từ chỉ hai loại món ăn, người này phịa ra: "Chỉ hương vị Tết Nguyên Đán.". Đây là chủ đề Từ ngữ cắt ra từ 1 thành ngữ, tục ngữ. Đây là cách làm hệt cách cắt từ "tả xung", "hữu đột" ra làm 2 mục từ riêng, hoặc tách "tham ăn tục uống" thành 2 cụm là "tham ăn" và "tục uống".

- Phú Thọ: người này phịa ra: "Tỉnh Tây Bắc Việt Nam, án ngữ điểm giao cắt sông Hồng và sông Đà.". Liệu có chỗ nào gọi tỉnh Phú Thọ là tỉnh Tây Bắc như người này viết không, và cách dùng từ "điểm giao cắt" nghe hết sức hài hước và mang tính phá hoại rất tinh vi. Những ai đọc mục từ này chỉ có nước phì cười vì sự ngô nghê của Wiktionary.

- gối mộng đăng trình: đây là một cụm từ trong một số bài hát bolero, vốn là hai từ ghép lại với ý là người phụ nữ ở nhà đêm nằm nhớ đến chồng hay người yêu là binh lính đã đăng trình (lên đường) ra trận. Người này phịa ra: "Mong làm quân nhân xông pha giết giặc cứu quốc." Đây là chủ đề Từ ngữ trích từ bài hát.

- quýt làm cam chịu: bản gốc người này phịa là: "Kẻ này làm, kẻ kia hưởng". Hiện mục này đã có người khác sửa lại.

Còn rất rất nhiều nữa và không biết khi nào có thể dọn hết. Chỉ có thể dựa vào cảm nhận để phát hiện ra mà thôi. Muaxuantrenxubien (thảo luận) 16:33, ngày 1 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Muaxuantrenxubien Mới tạo tài khoản có vài phút thôi mà sao biết tìm đến trang này mà nhắn vậy, mà sao nhắn dài dữ vậy? –  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 16:39, ngày 1 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Đã làm xong Tôi đã gắn hết các mục từ bạn vừa nêu trên biển chất lượng kém (ngoại trừ từ Phú Thọquýt làm cam chịu). Biển xóa nhanh thì có vẻ hơi căng trong trường hợp này. –  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 16:49, ngày 1 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thưa bạn, từ câu đầu tôi đã nói rất rõ "...và ai ở Wikipedia lâu năm cũng có thể cảm nhận đó là sock puppet của ai...". Xin nói lại cho biết, đây không phải là tài khoản người dùng newbie, nên tất nhiên biết nhắn dài và nhắn ở đâu. Tôi từng là thành viên lâu năm ở Wikipedia, đủ lâu để biết chủ đề mà nhiều sock puppet hoạt động và văn phong đặc trưng của họ, và tôi cũng nghỉ Wikipedia lâu rồi. Việc cảnh báo là để dự án Wiktionary được tốt hơn. Nhiều cái sai, thì phải viết dài, tại sao bạn lại hỏi rất khó hiểu là: "mà sao nhắn dài dữ vậy"? TK này cũng chỉ dùng cho mục đích báo cáo này thôi, chúc vui và xử lý tốt các tồn đọng vừa nêu. Muaxuantrenxubien (thảo luận) 16:54, ngày 1 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 15 tháng 5 năm 2023[sửa]


2402:800:614F:F161:CD43:1E71:842B:3056 (thảo luận) 08:46, ngày 15 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Từ chối do không nêu lý do sửa. –  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 17:00, ngày 1 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 31 tháng 5 năm 2023[sửa]


2402:9D80:439:64CF:A307:507:9966:A158 (thảo luận) 12:18, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Từ chối do không nêu lý do sửa. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 05:50, ngày 27 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 16 tháng 6 năm 2023[sửa]


103.129.191.25 (thảo luận) 22:54, ngày 16 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Từ chối do không nêu lý do sửa. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 05:50, ngày 27 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 16 tháng 7 năm 2023[sửa]


1.53.150.150 (thảo luận) 12:46, ngày 16 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Từ chối do không nêu lý do sửa. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 11:00, ngày 17 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bản mẫu chia thì tiếng Anh bị lỗi[sửa]

Nhiều mục từ tiếng Anh, ví dụ swindling, ở mục chia thì bị mất từ. Như

Động từ swindling Phân từ hiện tại của .

(đúng ra là Phân từ hiện tại của swindle.)

Khả năng là Bản mẫu chia thì tiếng Anh bị lỗi.42.116.223.161 (thảo luận) 03:18, ngày 26 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@42.116.223.161: Các bản mẫu này (như {{present participle of}}) bị lỗi chính là do chúng chưa có tham số {{{2}}} (tham số mã ngôn ngữ), nên mới bị như vậy. – Trần Nguyên Hưng(◇) 03:43, ngày 26 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bản mẫu này có vẻ được sửa vào năm nay nên bị lỗi, có thể phục hồi hay chỉnh lại không ạ.42.116.223.161 (thảo luận) 04:11, ngày 26 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đã sửa.42.116.89.2 (thảo luận) 00:54, ngày 28 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại[sửa]

 Đã làm xong Hai tài khoản trên đã bị cấm vô hạn. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 16:59, ngày 21 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 4 tháng 8 năm 2023[sửa]


2402:9D80:32D:D0FC:0:0:5BEC:62C8 (thảo luận) 08:51, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chào 2402:9D80:32D:D0FC:0:0:5BEC:62C8. Bạn có thể nói rõ cho yêu cầu này không?. Phong Đăng (thảo luận) 09:06, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không có tác vụ để thực hiện. Phong Đăng (thảo luận) 10:10, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 4 tháng 8 năm 2023[sửa]


171.255.74.228 (thảo luận) 13:56, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@171.255.74.228 Chào bạn, bạn có thể nói rõ hơn được không? Tôi có thể giúp gì cho bạn?. Phong Đăng (thảo luận) 15:17, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không có tác vụ để thực hiện. Phong Đăng (thảo luận) 15:30, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 8 tháng 8 năm 2023[sửa]


2001:EE0:56A0:74E0:1194:5CB0:F830:44AD (thảo luận) 12:16, ngày 8 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@2001:EE0:56A0:74E0:1194:5CB0:F830:44AD Chào bạn, bạn muốn sửa gì? Hãy nói rõ yêu cầu của mình. Phong Đăng (thảo luận) 15:35, ngày 8 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không có tác vụ để thực hiện. Phong Đăng (thảo luận) 16:32, ngày 8 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại[sửa]

Mudée Adam - Rối TTS. Nhờ Bảo quản viên TheHighFighter2 cấm. Phong Đăng (thảo luận) 07:19, ngày 15 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Đã làm xong BQV TheHighFighter2 đã cấm. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 11:54, ngày 15 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 15 tháng 8 năm 2023[sửa]


27.67.130.22 (thảo luận) 17:32, ngày 15 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Từ chối do không nêu lý do sửa. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 00:06, ngày 16 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại[sửa]

 Đã làm xong Tiếp viên Martin Urbanec đã cấm dải trên toàn hệ thống. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 16:55, ngày 21 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 23 tháng 8 năm 2023[sửa]


125.235.225.154 (thảo luận) 19:06, ngày 23 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không có tác vụ để thực hiện. Phong Đăng (thảo luận) 03:19, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Con rối PR Cao Anh Đức nhờ bảo quản viên TheHighFighter2 cấm + khoá luôn tạo mới trang. Phong Đăng (thảo luận) 12:25, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

27.67.43.187 - Chuyển sang dùng IP để lách tội. Phong Đăng (thảo luận) 14:40, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thêm rối của Caoanhduc 2001:ee0:48df:c900:7950:2992:998f:5594Haiquay bắt được trên Nhật trình sai phạm. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 15:15, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
DefenderTienMinh07 Thực ra mấy tk này đều bắt đầu từ tk Caoanhduc tạo bài PR dai dẳng bên Vi Wikipedia bị tôi bắt đầu tiên và chuyển sang dùng rất nhiều IP và tk khác lách tội. Caoanhduc chỉ tạo bài spam dễ dàng nhận ra không phá hoại cũng không tiềm ẩn nguy cơ như mấy rối khác cũng như không biết rõ định nghĩa "rối" là gì. Tôi gọi rối như vậy vì lạm dụng lâu dài =tk rối. Nhưng trong trường hợp này, với một tk chưa tiềm ẩn nguy cơ biết cách phá như rối nhiều thì bạn đừng nên đặt biển tk rối trong trang thành viên, điều này có khả năng tạo điều kiện cho Caoducanh biết phá hoại tinh vi của rối là gì thì sẽ tạo ra một TTS thứ hai của Wiktionary. Nên gỡ nó ra. Sau này cứ báo lên cho BQV cấm là được. Phong Đăng (thảo luận) 15:25, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 25 tháng 8 năm 2023[sửa]


2402:800:6346:EB18:88D:CAD7:7861:9693 (thảo luận) 05:44, ngày 25 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không nêu ra lý do sửa. – Trần Nguyên Hưng(◇) 05:52, ngày 25 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Rối phá hoại. Xin nhờ TheHighFighter2 cấm. Cảm ơn bạn. Phong Đăng (thảo luận) 10:56, ngày 28 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Đã làm xong BQV TheHighFighter2 đã cấm. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 17:12, ngày 28 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 7 tháng 9 năm 2023[sửa]


2402:800:634E:6EA4:C0BB:72E2:2DAF:BA89 (thảo luận) 12:26, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không được! Bạn muốn sửa bản mẫu này là để phá hoại hả? – Trần Nguyên Hưng(◇) 12:52, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Không thực hiện Từ chối do không nêu lý do sửa. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 14:53, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 9 tháng 9 năm 2023[sửa]


115.73.108.155 (thảo luận) 19:12, ngày 9 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lúc trước đã từng có người đề nghị yêu cầu sửa bản mẫu này rồi mà hổng có lý do, nay thì cũng chả khác là bao. Tôi Không thực hiện. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 19:16, ngày 9 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 17 tháng 9 năm 2023[sửa]


2001:EE0:500E:61E0:BC1B:3E7B:D064:D8F1 (thảo luận) 10:06, ngày 17 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không nêu ra lý do sửa. – Trần Nguyên Hưng(◇) 13:58, ngày 17 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]